Meer over Mindfit Basis ggz

Meer mensen mentaal gezond. Dat is de missie van Mindfit. Daarom bieden we goede behandelingen en zorg aan mensen die vastlopen in hun dagelijks leven door psychische klachten.

We behandelen nooit langer dan nodig, maar precies lang genoeg om de cliënt te helpen bij het actief herstellen van zijn balans. We werken op basis van positieve psychologie en dagen onszelf en de cliënt voortdurend uit te denken in kansen, mogelijkheden en duurzame oplossingen.

Van groepsbehandeling tot zelfhulp, op locatie of digitaal; onze behandelingen zijn net zo divers als onze cliënten. Want iedereen kan te maken krijgen met tegenslag of ingrijpende gebeurtenissen. Onze oplossingsgerichte aanpak sluit aan op de hulpvraag van dat moment. Digitale mogelijkheden geven de cliënt daarbij optimale zeggenschap over het verloop van zijn behandeling en zijn eigen dossier.

Samen met de cliënt, zijn naasten, met partners in ons netwerk en met elkaar zoeken we voortdurend naar wat past, wat kan, wat nodig is en wat werkt. We combineren onze deskundigheid met lef om te doen wat nodig is voor de cliënt. In onze zelforganiserende teams is volop ruimte voor vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling. Dat vertaalt zich in waardevolle bijdragen aan de mentale gezondheid van zoveel mogelijk mensen. Van vandaag én van morgen!

Uit: Mindfit op koers naar 2023

Gebalanceerde ggz

We helpen cliënten ontsluiten wat al in henzelf aanwezig is. Met aandacht voor het verminderen van klachten en het bevorderen van welbevinden. Met oog voor de kracht en de persoonlijke hulpbronnen van iedere cliënt. Dat is voor ons: gebalanceerde ggz.

Mindfit is één van de koplopers als het gaat over de toepassing van positieve psychologische interventies. In samenwerking met de Universiteit Twente werken we aan de wetenschappelijke onderbouwing van de Mindfit behandelwerkwijze.

Bekijk onze animatie van het model voor gebalanceerde ggz.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Onze visie op gebalanceerd behandelen