Staat je vraag er niet tussen? Stel jouw vraag dan via ons contactformulier.

Hoe meld ik mij aan voor hulp bij Mindfit?

Je kunt jezelf aanmelden voor hulp bij Mindfit. Gebruik maken van online zelfhulp kan altijd en is gratis. Je kunt jezelf ook aanmelden voor een (online) behandeling bij Mindfit. Als je een verwijzing hebt van je huisarts dan worden de kosten voor de behandeling vergoed. In sommige situaties mogen ook andere medische beroepsgroepen doorverwijzen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar kan je hierover meer informatie geven. Zonder verwijzing betaal je de kosten zelf. Nadat je je hebt aangemeld, wordt er samen met jou een afspraak ingepland voor een eerste gesprek. 

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of je naar aanleiding van jouw behandeling ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:
Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar? Heb je in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat je toen jouw eigen risico al hebt betaald. Of een deel daarvan.

Heb je een hoger vrijwillig eigen risico? Heb je bij het afsluiten van jouw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij jouw hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als je koos voor een hoger eigen risico bedrag betaal je een groter deel van jouw zorgkosten zelf.

Hoe werkt het ZPM?

Jouw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het ZPM heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die Mindfit aan de zorgverzekeraar stuurt. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar welk bedrag hij Mindfit moet vergoeden.

Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de ggz berekend?

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. Je zorgverzekeraar berekent of je eigen risico moet betalen. In het ZPM is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Een voorbeeld:
In 2022 heb je 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heb je 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor je eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor je eigen risico van 2023.

Hoe zie ik de zorgprestaties van mijn behandeling?

Het moet voor jou duidelijk zijn voor welke zorg er is betaald. Daarom zie je op het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar welke zorgprestaties voor jouw behandeling zijn ingezet. Het declaratieoverzicht is vaak ook via het overzicht van je eigen risico betalingen te zien, die je van de zorgverzekeraar ontvangt. Je zorgverzekeraar kan je helpen om het declaratieoverzicht te begrijpen.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

Het beroep van de zorgverlener bijvoorbeeld psycholoog, verpleegkundige of verpleegkundig specialist
Het type consult. Een consult diagnostiek is duurder dan een behandelconsult
De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je alle tarieven. Het kan zijn dat je op je kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere prijzen worden afgesproken, maar het tarief mag nooit hoger zijn 110% van het NZA tarief.

Let op:

  • De duur van een consult bepaalt het tarief. Mindfit mag uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.
  • Heb je op één dag meerdere keren contact met je zorgverlener gehad via email of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan.
  • Ook je eerste gesprek hoort bij je behandeling en wordt in rekening gebracht.
Mag ik iemand meenemen bij de gesprekken?

Natuurllijk kan dit.

Moet ik iets doen vanwege de invoering van het ZPM?

Je hoeft zelf niets te doen. Mindfit zorgt dat alle zorgprestaties binnen jouw behandeling opgeschreven zijn en brengt deze in rekening. We sturen de rekening op een veilige manier naar je zorgverzekeraar.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Behandelaren en secretariaten waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekeningen voor de verleende zorg waren onduidelijk en werden vaak pas na lange tijd verstuurd. Zo was moeilijk te achterhalen welke behandeling er nu precies gegeven was. Dat zorgde ook voor onduidelijkheid bij cliënten.

Waarom moet ik (ROM)vragenlijsten invullen?

Om zo goed mogelijk zorg te kunnen leveren, meet Mindfit de uitkomst van de behandeling. Dit noemen we Routine Outcome Monitoring (ROM). We vragen je bij de start en bij de afsluiting van de behandeling een vragenlijst in te vullen. Je kunt de vragenlijst op papier of online invullen. De behandelaar zal dit met je bespreken tijdens het eerste gesprek of hierover een bericht sturen. We doen dit om:

  • een beter en objectief beeld te krijgen van jouw problemen;
  • de behandeling te evalueren en, zo nodig, bij te stellen;
  • een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek (gegevens worden anoniem ter beschikking gesteld. Jouw privacy is dus gewaarborgd).
Wat doe ik wanneer er sprake is van een crisissituatie?

Tijdens kantooruren kun je in een crisissituatie rechtstreeks contact opnemen met jouw hulpverlener, met de kring waar je in behandeling bent via het kringnummer of met het algemene nummer van Mindfit. Buiten kantoortijden dien je contact op te nemen met jouw huisarts(enpost).

Wat is het zorgprestatiemodel (ZPM)?

Het zorgprestatiemodel (ZPM) gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt betaald. Ook de generalistische basis ggz van Mindfit valt hieronder. In het ZPM is afgesproken hoe de zorgverlener jouw behandeling in rekening moet brengen aan de zorgverzekeraar. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het ZPM gaat niet over wélke zorg jij krijgt of hoe je die krijgt.

Het ZPM is niet van toepassing op jeugd-ggz en hulpverlening van de praktijkondersteuner van de huisarts.

Wat merk ik van de invoering van het ZPM?

De behandeling die je krijgt verandert niet. Je kunt wel de rekening makkelijker controleren. Je kunt precies zien wie je hebt gesproken, hoe lang dit gesprek duurde en wat daarvoor in rekening gebracht wordt. Ook krijg je sneller van je zorgverzekeraar bericht als Mindfit een rekening heeft ingediend. 

Wat moet ik meenemen naar een eerste gesprek?

In Nederland geldt een identificatieplicht in de zorg. Mindfit registreert bij aanmelding jouw Burgerservicenummer (BSN) en vraagt tijdens het eerste gesprek om een identificatiebewijs. Neem daarom je paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee naar het eerste gesprek.  
Indien je van je huisarts een verwijsbrief heeft gekregen vragen wij je deze mee te nemen.

Welke gegevens worden gedeeld met mijn verwijzer?

Mindfit gaat zorgvuldig om met de gegevens van klanten. Alles wat je met een hulpverlener bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Jouw hulpverlener spreekt alleen over jouw situatie met het behandelteam. Daarnaast houden we jouw verwijzer regelmatig op de hoogte van het verloop van je behandeling, tenzij je hier bezwaar tegen heeft. Jouw hulpverlener, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over jouw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht). Na het eerste gesprek laten wij jouw verwijzer, met jouw toestemming, weten of jouw behandelvraag passend is voor de basis ggz en welke behandeldoelen samen zijn afgesproken. Als er gedurende de behandeling dusdanige wijzigingen zijn opgetreden zal, in overleg met jou, jouw verwijzer op de hoogte worden gebracht. En wanneer de behandeling is afgerond zullen wij hierover een bericht doen naar jouw verwijzer.

Welke zorgprestaties zijn er?

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:

Consulten. Dit zijn de gesprekken, fysiek of online. Ook een gesprek met je zorgverlener via beeldbellen, telefonisch of per mail telt als consult.
Groepsconsulten. Je praat met de zorgverlener in een groep samen met andere cliënten.

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk. Of reistijd omdat je zorgverlener bij je thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden bij een consult opgeteld, als dat van toepassing is.

Worden mijn gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek?

Voor de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg en het verbeteren van onze kwaliteit van zorg is wetenschappelijk en statistisch onderzoek heel belangrijk. Voor wetenschappelijk onderzoek kunnen jouw gegevens anoniem gebruikt worden. Deze gegevens zijn dan niet herleidbaar tot je als persoon waardoor jouw privacy is gewaarborgd. Als je dit per sé niet wilt, kun je hiertegen bezwaar maken middels het formulier ‘bezwaar gebruik anonieme gegevens’. Dit formulier kun je opvragen via jouw behandelaar.
In alle andere gevallen van niet-anoniem wetenschappelijk onderzoek word je altijd vooraf persoonlijk om toestemming gevraagd.

Hoe kan ik me aanmelden voor online behandeling?

Als je jezelf via de website aanmeldt voor behandeling bij Mindfit, krijg je in het eerste gesprek met een hulpverlener het aanbod om een deel van de behandeling online te volgen.

Kan ik zonder een verwijzing terecht bij Mindfit?

Ja, dat kan. Je kunt jezelf aanmelden en snel starten met online zelfhulp, deelnemen aan een cursus of een voorlichtingsbijeenkomst bezoeken. Je kunt jezelf ook aanmelden voor een (online) behandeling zonder verwijzing. Je moet er dan wel rekening mee houden dat de kosten van de behandeling niet vergoed worden. Heb je geen verwijzing, vraag dan een offerte op via info@mindfit.nl.

Hoeveel kost een behandeling bij Mindfit?

Onze online zelfhulp is gratis, voor iedereen. De kosten voor een behandeling verschillen sterk. Het hangt af van welke diagnose wordt gesteld, hoe lang jouw behandeling duurt, of je ook gebruik maakt van online behandeling of groepsbehandeling. Neem, voor je in behandeling gaat en zekerheid wilt over de kosten, altijd eerst contact op met jouw zorgverzekeraar. Je zorgverzekeraar kan je vertellen of de kosten van een behandeling vergoed worden en welke kosten je eventueel zelf moet betalen. Heb je geen verwijzing van je huisarts voor een behandeling bij Mindfit? Dan moet je de kosten zelf betalen. Vraag hiervoor een offerte op bij Mindfit. 

Hoe kan ik een afspraak verzetten of afzeggen?

Je kunt jouw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren wijzigen of afzeggen. Dit kan telefonisch bij jouw hulpverlener of de kring waar je in behandeling bent. Ook kun je contact opnemen met het secretariaat van Mindfit, tel. 088 646 33 48.

Ik wil mijn persoonsgegevens wijzigen, bijvoorbeeld mijn adres. Hoe doe ik dat?

Geef je wijziging door aan het secretariaat. Dit kan telefonisch (088 6463 348) of via e-mail: info@mindfit.nl.

Ik ben op zoek naar hulp voor mijn kind, waar kan ik terecht?

Je kunt hiervoor terecht bij onze collega's van de stichting Jeugd gzz. Meer informatie vind je op www.jeugdggz.com. Je kunt ook kijken bij ons cursusaanbod. Wij bieden enkele groepen aan voor kinderen, zoals een groep voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP).

Ik heb een vraag over mijn rekening, bij wie kan ik terecht?

Vragen over uw rekening kunt u stellen aan uw hulpverlener of neem contact op met het hoofdkantoor van Mindfit via info@mindfit.nl of telefoon: 088 6463 348.

Bij wie kan ik een klacht indienen?

Wij raden u aan eerst te praten met de hulpverlener bij wie u in behandeling bent of een collega van hem of haar. Levert een gesprek niets op of wilt u liever geen gesprek? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris Rita Linde via e-mail klachten@mindfit.nl of telefoon 06-120 792 31.

Een klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u informeren en adviseren over de manier waarop wij met klachten omgaan. Samen bespreekt u uw wensen en verwachtingen en zoekt u naar een oplossing voor uw onvrede. Ook kan de klachtenfunctionaris een gesprek organiseren met u en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen.


 

Hoe hoog is het eigen risico in 2021?

De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het verplicht eigen risico vast. Het eigen risico is in 2021 € 385,-. Dit bedrag betaalt iedereen vanaf 18 jaar terug aan zijn of haar zorgverzekeraar. Hierin zijn alle kosten van de zorg inbegrepen, behalve een bezoek aan de huisarts (dit is kosteloos). Daarnaast kun je kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. Je betaalt dan minder premie. Dit kun je afspreken met jouw zorgverzekeraar. Let wel: een hoger eigen risico betekent dat je zelf een groter deel van de zorgkosten betaalt.

Let op! In januari 2022 wordt landelijk het zogenoemde Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Dit is een nieuw betalingssysteem in onze zorg. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor de geestelijk gezondheidszorg (ggz) behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten. Dit kan gevolgen hebben voor jou als client. Lees hier meer informatie over wat er verandert en wat dit mogelijk betekent voor jou.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

Uw dossier wordt na afloop van de behandeling standaard nog vijftien jaar bewaard. U kunt uw hulpverlener schriftelijk verzoeken om uw dossier te vernietigen. Uw hulpverlener zal u daar dan schriftelijk over informeren. Als uw hulpverlener niet meer in dienst is bij Mindfit, dan kijkt het behandelteam welke hulpverlener dit kan beoordelen.

Hoe zit het met mijn privacy bij Mindfit?

Mindfit gaat zorgvuldig om met de gegevens van klanten. Alles wat u met een hulpverlener bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw hulpverlener spreekt alleen over uw situatie met het behandelteam. Daarnaast houden we uw huisarts regelmatig op de hoogte van het verloop van uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Uw hulpverlener, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over uw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht).
Mindfit geeft nooit zonder uw toestemming informatie over u aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag de hulpverlener zonder uw toestemming hiervan afwijken. Mindfit gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Uw gegevens worden dus niet aan anderen verstrekt en ook niet langer bewaard dan nodig is, tenzij Mindfit hier nadrukkelijk toestemming voor vraagt. Mindfit handelt overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ik heb een rekening ontvangen met betrekking tot hulp die ik van jullie heb gehad. Hoe komt deze tot stand?

Uw behandeling kan onder andere bestaan uit individuele gesprekken, online behandeling en/of groepsbehandeling. Dit zijn activiteiten waar u direct bij betrokken bent. Dit worden dan ook 'directe kosten' genoemd. Daarnaast zijn er ook 'indirecte kosten'. Dit zijn kosten van activiteiten waar u niet direct bij betrokken bent, maar die noodzakelijk zijn om uw behandeling te organiseren, zoals het voorbereiden en de verslaglegging van uw behandeling door uw hulpverlener.

Wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts, dan declareert Mindfit de kosten bij uw ziektekostenverzekeraar. U ontvangt van uw ziektekostenverzekeraar een nota die u inzicht geeft in wat uw zorgverzekeraar aan Mindfit heeft betaald. Uw eigen risico moet u zelf betalen.

Heeft u geen verwijzing van uw huisarts dan ontvangt u een zelf een factuur van Mindfit.

Ik ken iemand die bij jullie werkt en ik wil niet dat hij of zij in mijn dossier kan kijken. Kunnen jullie dat regelen?

Ja, wij kunnen uw elektronisch dossier voor specifieke medewerkers afschermen. Dit kunt u doorgeven aan uw hulpverlener.

Ik maak mij zorgen over een gezin in mijn omgeving, wat kan ik doen?

Mindfit is er voor mensen vanaf 18 jaar. Wij hebben echter ook oog voor de hulp aan kinderen en hun ouders. Bijvoorbeeld in een cursus voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP-aanbod). Of in ons aanbod op het gebied van opvoedingsvragen. Wijs mensen in uw omgeving op onze website of vraag hen contact op te nemen met de eigen huisarts. Maakt u zich ernstige zorgen om de gezondheid of veiligheid van een gezin in uw buurt, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen met u meedenken over de mogelijkheden voor hulp.

Waar kan ik een afspraak maken?

U meldt uzelf aan voor hulp of behandeling bij Mindfit. Kiest u voor online zelfhulp dan kunt u direct beginnen, waar en wanneer u maar wilt. Voor het volgen van een cursus of voor een (online) behandeling bij Mindfit nemen wij contact met u op voor een afspraak, nadat u zich heeft aangemeld via onze website.

Ik twijfel aan de diagnose, wat kan ik doen?

Bij twijfel is het goed om aan uw hulpverlener te vragen waarom hij of zij tot die diagnose is gekomen. Als u daarna nog steeds twijfelt dan kunt u een andere hulpverlener vragen om een second opinion. Een second opinion betekent letterlijk ‘een tweede mening’.

Is online behandelen en online zelfhulp veilig?

Ja, bij online behandelen en online zelfhulp werkt u via een speciaal beveiligde internetsite.

Wat gebeurt er als ik mij aanmeld?

Als u zich aanmeldt voor online zelfhulp, dan kunt u direct starten: online, waar en wanneer u maar wilt. Als u zich aanmeldt voor (online) behandeling dan begint u met het invullen van het online programma ‘Welkom bij Mindfit’, ter voorbereiding op het eerste gesprek. Na het eerste gesprek start de behandeling. Het kan ook voorkomen dat in het eerste gesprek blijkt dat u beter geholpen kunt worden door een andere instantie of u besluit dat de hulp van Mindfit niet is wat u zoekt.

Kan ik een afspraakherinnering ontvangen?

Ja, dat kan. Via een sms-alert helpen wij u herinneren aan uw afspraak. Wij vragen hiervoor uw toestemming als u voor het eerst bij Mindfit komt. Bent u al klant bij ons, dan kunt u zich voor deze service aanmelden via info@mindfit.nl.

Kan ik een specificatie van de rekening ontvangen?

Ja dat kan, u kunt vragen om een uitdraai met daarop een overzicht van de tijd die in het kader van uw behandeling is gedeclareerd. Deze kunt u opvragen via info@mindfit.nl.

Kan ik inzage krijgen in het dossier van een gezinslid of ander familielid?

Nee, een dossier is alleen in te zien door de klant en zijn of haar hulpverlener. Familie en naasten hebben geen inzage in het dossier, tenzij de klant daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook wanneer de klant is overleden. Gaat het over informatie met betrekking tot een erfelijke aandoening, dan kan met de hulpverlener worden overlegd of inzage in (delen van) het dossier mogelijk is.

Kan ik me aanmelden voor een groepsbehandeling?

Een groepsbehandeling is een onderdeel van uw behandeling bij Mindfit. Als u in behandeling bent bij Mindfit kunt u met uw hulpverlener overleggen of een groepsbehandeling een goede aanvulling is op uw (online) behandeling. Als er een passend groepsaanbod is voor u, dan kan uw hulpverlener u hiervoor aanmelden.

Kan ik met spoed aangemeld worden?

Mindfit biedt geen spoedzorg. Indien er met spoed hulp nodig is kunt u contact opnemen met de huisarts.

Is online behandelen onderzocht?

Uit verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken blijkt dat een online behandeling vaak net zo goed werkt als een persoonlijk gesprek met een hulpverlener. Dat komt doordat er via internet met vaste modules wordt gewerkt, die uitgebreid zijn getest. Bij Mindfit wordt een online behandeling altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. 

Kan ik online hulp krijgen?

Mindfit biedt hulp via internet in de vorm van online zelfhulp en online behandeling. Online zelfhulp is gratis en voor iedereen toegankelijk. De online behandelingen worden altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. In een online behandeling kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U krijgt opdrachten en oefeningen van uw hulpverlener en u kunt informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben uw klachten. Ook kunt u beveiligd e-mailen met uw hulpverlener. Bespreek met uw hulpverlener of u online hulp kunt krijgen.

Kan ik ook iemand anders aanmelden voor hulp bij Mindfit?

Nee, dit is niet mogelijk. Als u iemand in uw omgeving heeft van wie u denkt dat hij of zij psychische hulp nodig heeft, wijs deze persoon dan op onze website, waar hij of zij zichzelf aan kan melden. Of vraag deze persoon om contact op te nemen met de eigen huisarts.

Kan ik zelf mijn hulpverlener kiezen?

U kunt vooraf uw voorkeur uitspreken, bijvoorbeeld voor een man of een vrouw of voor een specifieke hulpverlener. In verband met de beschikbaarheid van hulpverleners kunnen wij niet met zekerheid zeggen of wij aan uw wens kunnen voldoen. Heeft u twijfels over uw hulpverlener, dan kunt u dit met hem of haar bespreken of met één van de andere hulpverleners in zijn of haar team. Wij overleggen hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden binnen de mogelijkheden die we hebben.

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de zorgkosten?

Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen ze een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij uw gemeente.

Mag ik fotograferen of filmen bij Mindfit?

Om de privacy van onze klanten, bezoekers en medewerkers te verzekeren is het niet toegestaan geluid- en/of beeldopnames te maken in de gebouwen en op de terreinen van Mindfit zonder toestemming vooraf.

Mag ik mijn dossier inzien?

Ja, u heeft het recht om uw dossier in te zien. U kunt inzage in uw dossier vragen aan uw hulpverlener. Staat er informatie van en over derden in uw dossier dan moeten die derden eerst toestemming geven om deze gegevens te zien.

Voor wie is online behandelen geschikt?

Online behandelen is geschikt voor mensen met allerlei psychische klachten en problemen, van jong (vanaf 18 jaar) tot oud. U hoeft niet veel ervaring te hebben met de computer. De online behandelmodules zijn makkelijk in gebruik en uw hulpverlener laat u zien hoe het werkt. Online behandelen vindt altijd plaats in combinatie met persoonlijke gesprekken.

Voor wie is online zelfhulp geschikt?

Online zelfhulp is geschikt voor mensen met lichte psychische klachten, problemen en vragen, van jong tot oud. U hoeft niet veel ervaring te hebben met de computer. De online zelfhulp is gemakkelijk in gebruik.

Wat is een groepsbehandeling?

Een groepsbehandeling is een aanvulling op de individuele behandeling die u volgt bij Mindfit. Een groep mensen met dezelfde psychische klachten of problemen komt in een groepsbehandeling in een aantal bijeenkomsten bij elkaar. Afhankelijk van het aantal deelnemers, wordt de groep begeleid door 1 of 2 hulpverleners van Mindfit. Ons groepsaanbod is wisselend. Wanneer er veel mensen in behandeling zijn met dezelfde klacht of hetzelfde probleem, dan bekijken we of we daarvoor een groepsbehandeling kunnen starten. Naast gesprekken en online behandelen, geloven wij in de kracht van het werken in een groep, waar u mensen ontmoet die met dezelfde problemen te maken hebben.

Wat is een regiebehandelaar?

Bij Mindfit is een gezondheidspsycholoog, psychotherapeut of verpleegkundig specialist regiebehandelaar van uw behandeling. Hij of zij is verantwoordelijk voor het stellen van een juiste diagnose en stelt samen met u en een medebehandelaar uw behandelplan op. De behandeling wordt niet altijd door de regiebehandelaar uitgevoerd.

Wat is het verschil tussen online behandelen en online zelfhulp?

Mindfit biedt hulp via internet in de vorm van online zelfhulp en online behandelingen.

Online zelfhulp is een vorm van laagdrempelige hulp waar u gratis en anoniem kunt werken aan het verbeteren van uw psychische conditie, zodat u beter om kunt gaan met vragen, zorgen of psychische problemen.

Bij een online behandeling meldt u zich aan via de website en starten we met een kennismakingsgesprek. Online behandelen vindt altijd plaats in combinatie met persoonlijke gesprekken. Een online behandeling is intensiever en er zijn kosten aan verbonden. Wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts worden de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Zonder verwijzing betaalt u de kosten zelf.

Wat is online behandelen?

Mindfit biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. De online behandeling vindt altijd plaats in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online behandelmodules kunt u zelf bepalen waar en wanneer u bezig gaat met uw behandeling. U krijgt opdrachten en oefeningen van uw hulpverlener en u kunt informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben met uw klachten. Ook kunt u beveiligd e-mailen met uw hulpverlener. 

Wat is online zelfhulp?

Online zelfhulp is een vorm van laagdrempelige hulp waar u gratis en anoniem kunt werken aan het verbeteren van uw psychische conditie, zodat u beter om kunt gaan met vragen, zorgen of psychische problemen. U hoeft zich hier niet voor aan te melden, u kunt direct starten via de website.

Wat kost online behandelen?

De online behandelmodules in combinatie met persoonlijk contact met uw hulpverlener worden door uw zorgverzekering vergoed als u een verwijzing heeft van uw huisarts. Heeft u geen verwijzing, dan betaalt u de kosten voor de online behandeling zelf.

Wat kost online zelfhulp?

Online zelfhulp is gratis.

Wat moet ik doen als het niet klikt met mijn hulpverlener?

Dit kunt u het beste eerst met uw hulpverlener bespreken of met één van zijn of haar collega’s van het team bij wie u in behandeling bent. We kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden binnen de mogelijkheden die we hebben.

Wat staat er in het elektronisch patiëntendossier?

In een elektronisch patiëntendossier (EPD) staat uw medische dossier waarin alle informatie is opgeslagen rondom uw behandeling, uw zorgvraag (of zorgvragen), uw behandeldoelen, de voortgang van uw behandeling, correspondentie rondom uw behandeling, medicijngebruik en ziekteverleden. Bent u bij meerdere stichtingen van de Dimence Groep in behandeling geweest, dan bevat het dossier ook de gegevens van die stichtingen.

Wat zijn de voordelen van online behandelen?

Met een online behandeling kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U hoeft niet te wachten op een volgende afspraak. De online behandelmodules zijn altijd toegankelijk en u heeft alle tijd om uw gedachten onder woorden te brengen. 

Wat zijn de voordelen van online zelfhulp?

Met online zelfhulp kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u aan het werk gaat. U hoeft zich niet aan te melden, het is volledig anoniem en vindt plaats in een goed beveiligde online omgeving.

Wat zijn de wachttijden?

Bij Mindfit zijn weinig tot geen wachttijden. De actuele wachttijden kunt u hier bekijken.  

Wie is er bij Mindfit verantwoordelijk voor mijn behandeling?

Bij een behandeling door Mindfit is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor een goed verloop van uw behandeltraject. Dat geldt ook voor de diagnose die wordt gesteld en het behandelplan. Bij Mindfit gaan wij echter uit van eigen regie, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat u ook verantwoordelijk bent voor uw eigen traject bij Mindfit.

Wie kan er in mijn dossier kijken?

De gegevens uit uw elektronisch dossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken die ze voor hun taak nodig hebben. Bijvoorbeeld: hulpverleners die u behandelen of begeleiden kunnen uw behandelplan bekijken. De financiële administratie kan alleen uw verzekeringsgegevens bekijken en niet uw behandelplan of medische gegevens.

Wie werken er bij Mindfit?

In de kringen (teams) van Mindfit werken professionals, zoals (gezondheids) psychologen, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.