We doen het samen!

Als je in behandeling bent bij Mindfit, loop je misschien wel eens tegen zaken aan die je anders óf beter zou willen zien. Jouw ervaring als cliënt geeft belangrijke informatie om de zorg van Mindfit te verbeteren. Maar ook de ontvangst op locaties, onze bereikbaarheid, de wachttijden, informatie die je ontvangt…, er zijn veel onderwerpen waar je vanuit jouw ervaring als cliënt over mee kunt denken of waar je misschien ideeën over hebt.

Jouw stem in de organisatie

Bij Mindfit is cliëntmedezeggenschap op verschillende manieren geregeld.

We werken onder andere met cliëntenpanels. Als (ex)cliënt van Mindfit kun je je hiervoor aanmelden. Je denkt mee over specifieke onderwerpen die jij belangrijk vindt. We kunnen je bellen of mailen over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld of je onze website wilt testen. Of je mening over ons klantportaal of je ervaring met beeldbellen. Ook kan de cliëntenraad je uitnodigen voor een thema-avond. 

Je kunt je opgeven voor deelname aan ons cliëntpanel via contact.

Meedenken in cliëntenraad?

Mindfit kent ook een cliëntenraad om de gemeenschappelijke belangen van (ex)cliënten te behartigen. De cliëntenraad heeft overleg met de directie en geeft advies. De raad wil daarvoor graag de geluiden van haar achterban horen. Alleen dan is cliëntmedezeggenschap effectief en kan jouw stem doorklinken in de organisatie.

Meedoen met de cliëntenraad? We kunnen altijd mensen met nieuwe ideeën gebruiken. We komen graag met je in contact.