Als je vindt dat het beter kanā€¦

Je mag rekenen op goede zorg, een goede ontvangst, goede informatie en een goed contact met Mindfit. Daar doen we ons uiterste best voor. Maar er gaat ook wel eens iets mis. Of we hebben iets over het hoofd gezien dat voor jou heel belangrijk blijkt. Dan horen we dat graag!

Niet tevreden?

Je kunt je ervaring het best bespreken met de betrokken medewerker. Waarschijnlijk komen jullie er samen uit. Vind je dit moeilijk of komen jullie niet verder? Dan kun jeĀ terecht bij een andere medewerker op locatie of een manager. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Ook als naastbetrokkene kun je melding maken van je onvrede.Ā 

Hulp van onze klachtenfunctionaris

Levert een gesprek niets op of wil jeĀ liever geen gesprek? Dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris Bram Troost viaĀ e-mail of telefonisch op nummer (06) 53 63 25 83. Een klachtenfunctionaris is onpartijdig. Hij informeert jeĀ over de manier waarop wij met klachten omgaan. Hij bespreekt jeĀ wensen en verwachtingen en zoekt samen met jouĀ naar een oplossing. Als jeĀ dat wilt, kan hij een gesprek organiseren met jouĀ en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen.

Een klacht indienen

Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep. De klachtenregeling van Mindfit is centraal geregeld. Meer informatie over onze klachtenregeling vind je daarom op de website van de Dimence Groep. Je vindt daar ook een klachtenformulier.

BekijkĀ de verschillende mogelijkheden om jouw klacht kenbaar te maken.