Veilig en zorgvuldig

De gegevens over jouw gezondheid en jouw omstandigheden zijn privé en dat blijft ook zo. We geven geen informatie over jou aan anderen, tenzij jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.​   

Onze uitgangspunten over privacy

Mindfit houdt zich strikt aan de AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) met een aantal uitgangspunten:

  • Alle collega’s die binnen onze organisatie toegang hebben tot je gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. Ook kunnen zij alleen de informatie bekijken die ze voor hun taak nodig hebben.
  • We geven geen informatie over jou aan derden, tenzij jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.​     
  • Je hebt altijd recht op inzage van je gegevens. Zijn je gegevens in het dossier onjuist, dan kun je schriftelijk een correctie aanvragen.
  • Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Meer informatie over je dossier en jouw privacy vind je bij ‘Veel gestelde vragen’

Jouw online dossier

Je vindt je dossier in je persoonlijke online omgeving MijnMindfit Deze omgeving is goed beveiligd. Je gegevens zijn altijd voor jou beschikbaar. Het gaat immers om jouw behandeling. Je online dossier is nog tot 20 jaar na de afronding van je behandeling door jou in te zien.

Goed geregeld in het privacyreglement

Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep. Veiligheid en privacy hebben we gezamenlijk geregeld. Je kunt het privacybeleid opvragen via de Functionaris Gegevensbescherming van de Dimence Groep. Mail daarvoor je verzoek naar privacy@dimencegroep.nl.  Ook met al je andere vragen over ons privacybeleid kun je daar terecht. Per post mag natuurlijk ook:

Dimence Groep
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5003
7400 GC Deventer

Diagnose niet op declaratie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in haar GGZ-regelgeving een uitzondering gemaakt op het gebied van privacy: GGZ-cliënten kunnen bij hun zorgaanbieder aangeven dat ze bezwaar hebben tegen vermelding van diagnosegegevens en/of zorgvraagtypering op de factuur en tegen de aanlevering van de diagnose en/of zorgvraagtypering aan de NZa. 

Standaard staan op je factuur (declaratie) naar je zorgverzekeraar verplicht diagnosegegevens en/of de zorgvraagtypering vermeld. Dat zijn geen persoonlijke details over je behandeling, die blijven tussen jou en je behandelaar. Wel staat er een code op de factuur waarmee voor de zorgverzekeraar duidelijk is welke zorg voor welke prijs geleverd is. Daarnaast ontvangt ook de NZa voor beleidsdoeleinden de diagnose en/of de zorgvraagtypering.

Als je bezwaar hebt tegen de vermelding van je diagnose/zorgvraagtypering op je factuur en de aanlevering van deze gegevens aan de NZa, dan kan je samen met Mindfit een privacyverklaring ondertekenen, zodat de vermelding en aanlevering achterwege blijft. Je vindt deze privacyverklaring vind je hier: 

Privacyverklaring zorgprestatiemodel - cliënt.pdf