“Ik zie wat het met mensen doet wanneer hun psychische conditie verbetert en zij opnieuw leren vertrouwen op hun eigen kracht. Soms komen klanten binnen met neerhangende schouders en vertrekken met opgeheven hoofd en met het gevoel de wereld beter aan te kunnen. Je ziet mensen groeien. Dat maakt mijn werk de moeite waard. Iedere dag weer.”

Geestelijke gezondheidszorg dichtbij en voor iedereen

Mindfit wil zo veel mogelijk mensen helpen bij hun mentale gezondheid. Wij geloven - gesteund door onderzoek en ervaring - dat iedereen met een fitte geest gezonder leeft. Onze deskundigheid combineren wij met het lef om te doen wat nodig is om de psychische conditie van onze klanten te versterken. Daarbij geloven wij in de eigen kracht en veerkracht van mensen, waardoor zij in staat zijn om flexibel om te gaan met veranderingen en gebeurtenissen in hun leven en om zelf oplossingen te vinden. Wij stimuleren deze vaardigheden en moedigen dit aan op basis van positieve psychologie. Dit doen wij in persoonlijk contact en door online hulp. Persoonlijke ontwikkeling van onze klant, maar ook van onszelf, zien wij als een uitdaging die wij graag aangaan en waar wij energie van krijgen. Het is onze overtuiging dat mensen met psychische ziekten en problemen gebaat zijn bij zorg dichtbij huis. Daarom werken wij dichtbij onze klanten en samenwerkingspartners, in zelfsturende teams. Wij hebben vertrouwen in onze klanten, collega's en samenwerkingspartners en werken samen met professionals in de buurt volgens het principe ‘geven, gunnen en delen’.

Ons aanbod

Mindfit biedt zorg aan in de generalistische basis ggz, praktijkondersteuner huisarts (poh-ggz), preventie, openbare ggz (oggz) en voor werkgerelateerde problematiek. Wij brengen de basis ggz naar de mensen toe en werken vanuit zelfsturende teams in de wijk. Wij bieden behandelingen, online hulp, cursussen, (groeps)trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Een oplossingsgerichte en positieve werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Eigen regie in de behandeling vinden wij erg belangrijk. Lees hier meer over in het interview, een onafhankelijke bijlage gedistribueerd door de Volkskrant.

De kwaliteit van de zorg die we leveren wordt jaarlijks gemeten door het Keurmerk in Basis ggz. Ook in 2018 draagt Mindfit dit landelijke keurmerk:
“Mindfit laat met het keurmerk zien dat ze zich extra inspant voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze legt de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.” – Keurmerk in Basis ggz –

Meldpunt Bijzondere Zorg

Mindfit maakt deel uit van netwerkorganisatie Meldpunt Bijzondere Zorg. Het meldpunt helpt mensen die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn en die om verschillende redenen geen zorg (meer) ontvangen.
Het bijzondere zorg team is werkzaam in de volgende plaatsen: Deventer, Zutphen, Lochem, Raalte, Wijhe, Olst
Ga voor meer informatie of voor het doen van een melding naar de website Meldpunt Bijzondere Zorg.

Privacy: een kwestie van vertrouwen

De gegevens over uw gezondheid en over andere omstandigheden zijn privé en dat blijft ook zo.

Wanneer je te maken hebt met hulpverleners in de gezondheidszorg, wil je graag volledig op hen kunnen vertrouwen. Je mag als klant verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat je privacy beschermd is en blijft. De Dimence Groep houdt zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Je bent klant van Mindfit, een organisatie die bij de Dimence Groep hoort. Wij vertellen je graag hoe wij jouw privacy waarborgen via drie basisafspraken.

  • Geen derden
    De wet is de basis van ons privacybeleid. De gegevens over je gezondheid en over andere omstandigheden zijn privé en dat moet ook zo blijven. Daarom verstrekken we persoonlijke gegevens niet aan derden.
     
  • Recht op inzage en correctie

​     Je hebt recht op inzage van je gegevens. Ook kun je een kopie krijgen van de gegevens zoals ze bij ons bekend zijn. Je behandelaar kan je hierbij helpen. Zijn je gegevens in het dossier onjuist, dan kun je schriftelijk een correctie
     aanvragen. Binnen vier weken hoor je of aan je verzoek kan worden voldaan. Deze route lijkt misschien wat formeel. Wij doen dit echter bewust: een formele en controleerbare afwikkeling voorkomt misbruik en misverstanden. 

  • Bescherming tegen verlies

      Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Uiteraard hebben de mensen, die binnen Mindfit en de Dimence Groep toegang tot je
      gegevens hebben, een geheimhoudingsplicht.

In de praktijk bestaan er ook uitzonderingen. Het kan gebeuren dat anderen toch inzage krijgen in je gegevens. Wij beschrijven hiervoor drie bijzondere situaties.

Goede samenwerking

Soms raken er andere hulpverleners betrokken bij de zorg- en hulpverlening die je ontvangt. Via je hulpverlener nemen deze mensen dan kennis van je gegevens. Dat is nodig, omdat zij anders in jouw belang hun werk niet goed kunnen doen.

Gezondheid voorop

Het is vrij uitzonderijk, maar er kan een situatie ontstaan waarin jouw gezondheid echt op het spel staat. Dit kan bijvoorbeeld zijn in geval van levensgevaar of huiselijk geweld. Op zulke momenten staat de bescherming van je gezondheid voorop en wisselen wij informatie uit voor passende zorg- en hulpverlening.

Wet of rechter

Blijft nog over dat wettelijke verplichtingen of een rechterlijke uitspraak een reden kunnen zijn dat wij gegevens moet afstaan. Dit laatste komt in de praktijk overigens bijna niet voor.

In alle andere situaties zijn en blijven je gegevens voor derden buiten beeld, tenzij je zelf aangeeft dat je er geen bezwaar tegen hebt dat iemand anders je persoonlijke gegevens onder ogen krijgt.

Actueel en toegankelijk

Alle afspraken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in ons privacybeleid. Dit beleid wordt steeds geactualiseerd, zodat we in de pas blijven lopen met de landelijke regels en de afspraken die binnen de Dimence Groep en haar dochterorganisaties zijn gemaakt. Zo kunnen wij er samen alles aan doen om je privacy te blijven waarborgen. Je kunt het privacybeleid inzien of opvragen via de Functionaris Gegevensbescherming van de Dimence Groep. Mail daarvoor je verzoek naar privacy@dimencegroep.nl.

Klantenportaal MijnMindfit; Jouw behandeling, jouw dossier

Verder geeft Mindfit je via het klantenportaal MijnMindfit meer regie over je behandeling. MijnMindfit is je persoonlijke digitale omgeving waar veel zaken rondom je behandeling onder één dak te vinden zijn.  Zo vind je er je afspraken in een kalender, verslag van je gesprekken en toegang tot online modules die je kunnen helpen bij je behandeling.
MijnMindfit is een goed beveiligde omgeving waarin je je alleen kunt aanmelden met een persoonlijke inlog en een code die je via je mobiele telefoon ontvangt. Wel is het belangrijk dat je zelf ook bijdraagt aan het beschermen van je persoonlijke informatie. Houd daarom je inloggegevens geheim, log direct uit zodra je klaar bent en zorg voor een goede beveiliging op je laptop of computer. Op deze manier ontstaat er meer zekerheid dat je gegevens ook enkel voor jou blijven.

Overige vragen

Alle verwerkingen van gegevens worden vastgelegd door de Functionaris Gegevensbescherming van de Dimence Groep. Hier kun je ook terecht met al je vragen over privacy in het algemeen en het privacy beleid van de Dimence Groep. Je kunt je vragen mailen naar privacy@dimencegroep.nl.

Per post mag natuurlijk ook:

Dimence Groep
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5003
7400 GC Deventer

Organisatie

Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep. De Dimence Groep bestaat uit verschillende stichtingen die geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de patiënt en cliënt bieden. 

Binnen de Dimence Groep is een Kwaliteitsstatuut vastgesteld dat inzichtelijk maakt hoe de stichtingen van de Dimence Groep vorm en inhoud geven aan kwaliteitsaspecten van de zorg.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Ja, ik ga akkoord Meer informatie