Mindfit heeft de ANBI status

Stichting Mindfit

RSIN/fiscaal nummer

8535.93.449

Contactgegevens

Postbus 390
7400 AJ Deventer
(088) 646 33 48

Doelstelling van de stichting

Meer mensen mentaal gezond. Dat is de missie van Mindfit. Daarom bieden we goede behandelingen en zorg aan mensen die vastlopen in hun dagelijks leven door psychische klachten. We zijn er voor cliƫnten voor wie een kortdurende generalistische aanpak de beste behandeling is. Ook begeleiden we cliƫnten met meer complexe klachten die werken aan duurzaam herstel.

We behandelen nooit langer dan nodig, maar precies lang genoeg om de cliƫnt te helpen bij het actief herstellen van zijn balans. We werken op basis van positieve psychologie en dagen onszelf en de cliƫnt voortdurend uit te denken in kansen, mogelijkheden en duurzame oplossingen.

Beleid en visie

Voor onze visie en strategische koersverwijzen we naar hetĀ documentĀ Mindfit op koers naar 2023.

Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep

Dimence Groep

Voor de bestuurssamenstelling enĀ de namen van de bestuursledenĀ verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.
Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht

Voor de financiĆ«le verantwoording wordt verwezen naarĀ bijgaand formulier.

Kwaliteitsstatuut

Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep en valt hiermee onder het kwaliteitsstatuut van de Dimence Groep. Hiervoor verwijzenĀ we naar deĀ websiteĀ van de Dimence Groep.

Ā