Je kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van zorg. Hieronder vind je uitleg over de kosten en vergoedingen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op, telefoon (088) 646 33 48 of e-mail info@mindfit.nl. Ook kun jemet je vragen terecht bij je behandelaar of je zorgverzekeraar. 
 

Contracten Zorgverzekeraars 2020

Voor 2020 hebben wij een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars:
 

(Online) behandeling met verwijzing door je huisarts

Je zorgverzekeraar betaalt je behandeling bij Mindfit als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt een verwijsbrief van je huisarts of een specialist.
  • Je klacht valt onder de zogenaamde 'DSM-5-classificatie'.


Eigen risico 

Wanneer je in 2019 naar Mindfit werd verwezen maar je eerste afspraak is in 2020, dan kan het toch zijn dat je eigen risico van 2019 wordt aangesproken. Dit komt omdat voor Mindfit de je behandeling al start op het moment dat we met je aanmelding aan de slag gaan en je behandeling voorbereiden. Was zowel je aanmelding als je eerste afspraak in 2019, dan wordt sowieso je eigen risico van 2019 aangesproken.
Is je aanmelding in 2020, dan geldt uiteraard je eigen risico van 2020. Het verlicht eigen risico is in 2020 vastgesteld op €385,-

Toelichting

  • Je huisarts en de behandelaar van Mindfit bekijken of  je klacht onder de zogenaamde ‘DSM-5-classificatie’ valt. Als dat niet zo is, dan informeren wij je hierover, zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.  Je kunt in dat geval ook besluiten je behandeling zelf te betalen. Je kunt een offerte opvragen bij Service & Info via (088) 646 33 48 of e-mail info@mindfit.nl.
  • De kosten voor de zorg van Mindfit vallen onder het jaarlijkse verplichte eigen risico. Dit betekent dat je de eerste € 385,- aan zorgkosten jaarlijks zelf moet betalen.  Als je een hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar, kan dit bedrag hoger zijn. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij je in rekening voor het jaar waarin je behandeling start.   
  • Wat je zelf kunt doen: controleer de polisvoorwaarden van je (aanvullende) zorgverzekering of neem contact op met je zorgverzekaar.
  • Heb je geen zorgverzekering ? Dan moet je de kosten van de behandeling zelf betalen. 

 

Kosten

De kosten van onze zorg worden berekend in ‘zorgzwaartepakketten’. Je behandelaar bespreekt met je welk zorgzwaartepakket bij  jouw klachten past. Heb je een verwijzing van je huisarts, dan brengen wij de kosten van je behandeling in rekening bij je zorgverzekeraar.  Heb je geen verwijzing van je huisarts? Dan vergoedt je zorgverzekeraar de kosten niet en ontvang jezelf zelf de facturen.
De kosten van onze zorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars mogen hier in beperkte mate van afwijken. Hieronder vind je een richtlijn voor de kosten per pakket in 2020:

  • Zorgzwaartepakket Kort – € 503,47
  • Zorgzwaartepakket Middel – € 853,38
  • Zorgzwaartepakket Intensief – € 1383,65
  • Zorgzwaartepakket Herstel – € 1330,98 (voorheen Zorgzwaartepakket Chronisch)

Let op: Ook je eerste gesprek valt onder de behandeling. Soms blijkt tijdens het 1ste gesprek dat je klachten niet behandeld kunnen worden in de basis ggz of je besluit zelf om niet in behandeling te gaan. Wij brengen dan de bestede tijd in rekening bij je zorgverzekeraar. Dit bedrag (€219,78) is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
 

(Online) behandeling zonder verwijzing

Je kunt jezelf aanmelden voor een behandeling bij Mindfit, zonder je huisarts of een andere verwijzer in te schakelen. je betaalt dan zelf de kosten van je behandeling vanaf het eerste gesprek.

Bijzondere bijstand

Kun je de zorgkosten niet zelf betalen? En vergoedt je zorgverzekeraar deze kosten ook niet? Dan kun je hiervoor misschien bijzondere bijstand krijgen. Je kunt dit aanvragen bij de gemeente waar je woont.

Online zelfhulp

De online zelfhulp is gratis voor iedereen. Let op: online zelfhulp is niet hetzelfde als onze online behandelingen, die altijd onderdeel vormen van een compleet behandelplan.

Praktijkondersteuner huisarts (poh-ggz)

De zorg die je krijgt van de praktijkondersteuner ggz bij je huisarts (poh-ggz) wordt volledig vergoed door je zorgverzekeraar.
 

Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten

Onze collega-organisatie Impluz organiseert cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten in verschillende gemeenten. De gemeente betaalt de kosten van deelname voor de inwoners van die gemeente. Wil je deelnemen aan een cursus of voorlichtingsbijeenkomst buiten je eigen gemeente, dan betaal je daarvoor zelf de kosten. Het bedrag is afhankelijk van het aantal bijeenkomsten, het aantal hulpverleners van Mindfit dat de activiteit verzorgt en het aantal deelnemers. Vraag vooraf wat de kosten zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.