U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van zorg. Sommige worden betaald door uw zorgverzekeraar, soms betaalt de gemeente en soms moet u zelf (een gedeelte) betalen. Hieronder vindt u uitleg over de kosten en vergoedingen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op, telefoon (088) 646 33 48 of e-mail info@mindfit.nl. Ook kunt u uw vragen stellen aan uw hulpverlener of uw zorgverzekeraar.  

(Online) behandeling zonder verwijzing

U kunt uzelf aanmelden voor een behandeling bij Mindfit, zonder uw huisarts of een andere verwijzer in te schakelen. U moet dan zelf de kosten van uw behandeling betalen vanaf het eerste gesprek.

(Online) behandeling met verwijzing door bijvoorbeeld uw huisarts

Uw zorgverzekering betaalt uw behandeling bij Mindfit als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een verwijsbrief van bijvoorbeeld uw huisarts.
  • Uw klacht valt onder de zogenaamde 'DSM-5-classificatie'.

Toelichting

  • Uw huisarts en de behandelaar van Mindfit bekijken of uw klacht onder de ‘DSM-5-classificatie’ valt. Als dat niet zo is, dan informeren wij u hierover, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. 
  • De kosten voor de zorg van Mindfit vallen onder het jaarlijkse verplichte eigen risico (€ 385,- in 2017). Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten jaarlijks zelf moet betalen. Of meer, als u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening voor het jaar waarop uw behandeling start.  
  • Mindfit heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het vergoeden van de kosten van onze zorg aan hun verzekerden. Soms komt het voor dat een medewerker van een zorgverzekeraar dit niet weet. Bel ons in dat geval. Wij kunnen u dan verder helpen. 
  • Wat u zelf kunt doen: controleer de polisvoorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekering.
  • Heeft u geen zorgverzekering? Dan moet u de kosten van de behandeling zelf betalen.

Kosten als u niet start met de behandeling 

Besluit u na aanmelding om niet te starten met de behandeling of stopt u met de behandeling of beslissen u en uw hulpverlener dat u beter geholpen kunt worden bij een andere instantie? Dan brengen wij de kosten in rekening bij uw zorgverzekeraar. Mindfit heeft dan al kosten gemaakt voor het verwerken van uw aanmelding en het voeren van het eerste gesprek en dit kost € 192,92. Dit bedrag is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bijzondere bijstand

Kunt u de zorgkosten niet zelf betalen? En vergoedt uw zorgverzekeraar deze kosten ook niet? Dan kunt u hiervoor misschien bijzondere bijstand krijgen. U kunt dit aan uw gemeente vragen.

Online zelfhulp

De online zelfhulp is gratis voor iedereen. Let op: online zelfhulp is niet hetzelfde als onze online behandelingen, die altijd onderdeel vormen van een compleet behandelplan.

Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten

Mindfit organiseert cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten in verschillende gemeenten. De gemeente betaalt de kosten van deelname voor de inwoners van die gemeente. Wilt u deelnemen aan een cursus of voorlichtingsbijeenkomst buiten uw eigen gemeente, dan betaalt u daarvoor zelf de kosten. Het bedrag is afhankelijk van het aantal bijeenkomsten, het aantal hulpverleners van Mindfit dat de activiteit verzorgt en het aantal deelnemers. Vraag vooraf wat de kosten zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Praktijkondersteuner huisarts (poh-ggz)

De zorg die u krijgt van de praktijkondersteuner ggz bij uw huisarts (poh-ggz) wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.