Een POH ggz in je praktijk

Voor een deskundige POH ggz in je eigen praktijk kun je terecht bij Mindfit. Zo'n 85 praktijkondersteuners ggz van Mindfit leveren zorg bij huisartsenpraktijken in onze regio.

Een praktijkondersteuner ggz van Mindfit

De POH ggz biedt je patiënt met psychische of psychosociale problemen snel de juiste zorg, op een vertrouwde plek en dichtbij, namelijk in je eigen praktijk. Mocht een doorverwijzing nodig zijn, dan zorgt de POH ggz ervoor dat je patiënt snel op de juiste plek terecht komt. De kracht van een praktijkondersteuner is dat deze breed kijkt naar de klacht en hulpvraag van je patiënt en dit bekijkt in de context van zijn of haar algemeen functioneren en sociale omgeving.

Je eigen POH ggz

De POH ggz werkt onder jouw verantwoordelijkheid. Je maakt zelf duidelijke afspraken over zijn of haar inzet en taakopdracht. Mindfit zorgt voor aanvullende ondersteuning voor je POH ggz, bijvoorbeeld intervisie en supervisie, bijscholing en de mogelijkheid om een psychiater te consulteren. Wanneer een POH ggz in je praktijk is aangenomen ben je verzekerd van vaste ondersteuning. Bij ziekte en zwangerschap krijg je vervanging.

Het is belangrijk dat de functie van de POH ggz zo goed mogelijk is afgestemd op de wensen van je huisartsenpraktijk. Daarom betrekken wij je bij de sollicitatieprocedure.

Een deskundige collega

Bij Mindfit werken verschillende specialisten in de functie van poh-ggz zoals sociaal (gespecialiseerd) psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychologen of maatschappelijk werkers (met minimaal 5 jaar praktijkervaring en een opleiding tot poh-ggz)

De POH ggz van Mindfit heeft:

  • Een relevante opleiding op HBO–niveau
  • Brede ggz kennis
  • Ervaring in het signaleren, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten, (ernstige) psychosociale problemen en psychiatrische klachten
  • Kennis van de sociale kaart in uw regio
  • Goede relaties met ketenpartners
  • Expertise voor specialistische interventies

Financiering van je praktijkondersteuner ggz

De financiering van de praktijkondersteuner is gekoppeld aan de huisartsenbekostiging. Je krijgt compensatie voor de kosten in de vorm van een jaarlijkse toeslag op de huisartsenzorg per ingeschreven patiënt. Daarnaast ontvang je ook het consulttarief van de praktijkondersteuner.
Een overeenkomst tussen de zorgverzekeraar en jou als huisarts is een vereiste om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. Mindfit sluit een overeenkomst met je af waarin de inzet van de praktijkondersteuner, de voorwaarden en de financiering worden vastgelegd.