Wat biedt de POH ggz

Het takenpakket van de praktijkondersteuner ggz is veelzijdig en levert een belangrijke bijdrage aan de zorg in je praktijk.

Probleem verheldering Je poh gaat in gesprek met je patiƫnt over zijn of haar psychische problemen en klachten en adviseren over een eventuele interventie.
Triage en doorverwijzing Je poh bespreekt de aard van de klacht met jou en je patiƫnt en adviseert over de behandelmogelijkheden. Wanneer nodig bemiddelt en motiveert de praktijkondersteuner in vervolgzorg. Jij verzorgt de verwijzing. De praktijkondersteuner is kenner bij uitstek van de sociale kaart.
Kortdurende begeleiding of behandeling Je poh levert kortdurende begeleiding/behandeling ter ondersteuning van de behandeling. Denk bijvoorbeeld aan een motiveringstraject en overbruggingshulp.
Case management Je poh houdt de vinger aan de pols ter overbrugging van eventuele wachttijden, bewaakt de continuĆÆteit (ook bij terugverwijzing), stemt af of coƶrdineert de hulpverlening als er meerdere zorgverleners betrokken zijn.
Nazorg/begeleiding van langdurige ggz-patiƫnten Chronische, psychiatrische patiƫnten die uitbehandeld zijn in de specialistische ggz kunnen op verzoek bij je poh terecht voor steuncontacten om een terugval te voorkomen.
GeĆÆndiceerde preventie Je mag in je huisartsenpraktijk preventieactiviteiten aanbieden. Mindfit biedt hiervoor passende scholing.
Ondersteuning huisarts (consultatiefunctie) Je kunt je poh consulteren bij vragen over problematiek bij je eigen patiƫnten
Consultatie door psychiater of klinisch psycholoog De specialisten van Mindfit, waaronder psychiaters en klinisch psychologen, zijn goed bereikbaar (face-to-face, telefonisch of per e-mail) voor adviesvragen van de huisarts of de poh ggz.
De juiste zorg met het zorgtoewijzingsinstrument Mindfit stelt een screeningstool beschikbaar voor huisartsen: de Mirro. Dit is een screenings- en zorgtoewijzingsinstrument. Het is een digitale vragenlijst om mensen met psychische klachten efficiƫnt en gestructureerd een passend behandeladvies te geven.
Online behandeling Mindfit biedt een programma en modules op maat voor online behandeling in de huisartsenpraktijk (al dan niet in combinatie met face-to-face contacten) verzorgt de randvoorwaarden zoals een passend scholingsaanbod voor je poh.