Meten van tevredenheid

Bij Mindfit meten we de tevredenheid van onze cliënten op verschillende manieren. In 2023 waardeerden onze cliënten Mindfit met een 8,7. Deze waardering is gebaseerd op de CQ-index.

De resultaten van de cliënttevredenheidsmeting is afgenomen bij cliënten van Mindfit in 2023. Hiervoor is de CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (CQi-GGZ-VZ) als meetinstrument gebruikt. De cliënttevredenheidsmeting bestaat uit de volgende onderwerpen.

Bejegening

Cliënten voelen zich serieus genomen en vinden dat de behandelaar dingen op een begrijpelijke manier uitlegt. Op een schaal van 1 tot en met 5 wordt ‘Bejegening’ gewaardeerd met gemiddeld een 4,9.

Samen beslissen

Cliënten zijn in de meeste gevallen tevreden over de ontvangen informatie en de mate waarin ze over de behandeling mee hebben kunnen beslissen. Op een schaal van 1 tot en met 5 wordt het onderdeel ‘Samen beslissen’ gewaardeerd met gemiddeld een 4,7.

Uitvoering behandeling

Cliënten vinden de behandeling over het algemeen de juiste aanpak voor hun klachten. Ook zijn ze tevreden over de uitvoering van de behandeling. Op een schaal van 1 tot en met 5 wordt het onderdeel ‘Uitvoering behandeling’ gewaardeerd met gemiddeld een 4,5.

Wat is de CQ-index?

Met de Consumer Quality Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief en de ervaring van de cliënt gemeten. De methodiek bestaat naast vragenlijsten uit bijbehorende richtlijnen voor de dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. 

​Het doel van de CQ-index is het bevorderen van inzicht in de prestaties van zorgaanbieders gezien vanuit cliëntenperspectief. De informatie hierover moet bruikbaar zijn voor de verschillende partijen in de zorg voor kwaliteitsverbetering, zorginkoop en monitoren van de zorg.

“ Er is veel expertise binnen Mindfit en indien deze er niet is bij de betreffende behandelaar, dan wordt dit opgepakt binnen het team. Prettige en informele sfeer, wat snel vertrouwen geeft. ”