Geestelijke gezondheidszorg dichtbij en voor iedereen

Mindfit biedt geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het is onze overtuiging dat mensen met psychische ziekten, problemen, klachten en vragen gebaat zijn bij hulp dichtbij huis. Daarom werken wij dichtbij onze klanten in kleine, zelfsturende teams in de wijk. Wij noemen dat ‘kringen’. In elke kring werken verschillende professionals, zoals psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Wij helpen je jouw psychische conditie te versterken, bijvoorbeeld door een (online) behandeling, online hulp, een cursus, (groeps)training of voorlichtingsbijeenkomst. Wij helpen je jouw eigen kracht en veerkracht te versterken, waardoor je zelf oplossingen kunt vinden en flexibel om kunt gaan met veranderingen en gebeurtenissen in jouw leven. Wij ondersteunen je om deze vaardigheden te ontwikkelen op basis van positieve psychologie.

Adres(sen)

Zuster Meijboomstraat 1a
7207 GZ Zutphen
Walburgstaete
Dreef 6e
7202 AG Zutphen
Argo GGZ Pand 260
Walderstraat 10-12
7241 BJ Lochem
Huisartsenpraktijk De Zegerij
Zegerijstraat 10
6971 ZP Brummen

Bereikbaarheid

Telefonisch spreekuur op werkdagen
van 8.30 - 9.00 uur en van 12.00 - 12.30 uur.
Belt u op een ander tijdstip? Spreek dan de voicemail in,
laat uw naam en telefoonnummer achter
en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

 

(088) 646 33 12