Geestelijke gezondheidszorg dichtbij en voor iedereen

Mindfit biedt geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het is onze overtuiging dat mensen met psychische ziekten, problemen, klachten en vragen gebaat zijn bij hulp dichtbij huis. Daarom werken wij dichtbij onze klanten in kleine, zelfsturende teams in de wijk. Wij noemen dat ‘kringen’. In elke kring werken verschillende professionals, zoals psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Wij helpen je jouw psychische conditie te versterken, bijvoorbeeld door een (online) behandeling, online hulp, een cursus, (groeps)training of voorlichtingsbijeenkomst. Wij helpen je jouw eigen kracht en veerkracht te versterken, waardoor je zelf oplossingen kunt vinden en flexibel om kunt gaan met veranderingen en gebeurtenissen in jouw leven. Wij ondersteunen je om deze vaardigheden te ontwikkelen op basis van positieve psychologie.

Diagnostiek

Let op: Kring Amersfoort doet geen onderzoek om te bepalen of je klachten te maken hebben met ASS of ADHD, zogenaamd diagnostisch onderzoek. Wel bieden we behandeling als al uit eerder onderzoek is gebleken dat je ASS of ADHD hebt. Als je toch wilt dat het diagnostisch onderzoek door Mindfit wordt gedaan, dan kun je terecht bij een van onze andere kringen. Mocht de reisafstand een bezwaar zijn, dan kan onderzoek ook digitaal gedaan worden.

Adres(sen)

Ondernemershuis Birkstaete
Birkstraat 95-13
3768 HD Soest
Stadsring 236
3811HS Amersfoort

Bereikbaarheid

Telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 8.30 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 12.30 uur.

(088) 646 33 16