De eisen die aan mensen in het dagelijks leven gesteld worden, rekening houdend met veel verschillende rollen en taken, leiden ertoe dat mensen met grote snelheid leven. Dit kan als gevolg hebben dat signalen van (hoge) stress en somberheid genegeerd worden of zelfs niet worden herkend. Dit leidt vervolgens tot zowel lichamelijke als psychische klachten. Uit onderzoek is gebleken dat mindfulness het psychisch welbevinden verbetert en leert mensen beter om te gaan met bijvoorbeeld chronische pijn, stress en somberheid.

De 'Verdiepingstraining Mindfulness' is een vervolgtraining op 'Kennismaken met Mindfulness' en heeft als doel de (zelf)kennis te vergroten. De training leert deelnemers de mindfulness principes op duurzame manier toe te passen. De training doorloopt in vier bijeenkomsten verschillende thema's, onder andere 'ademhaling', 'omgaan met obstakels', 'erbij blijven' en 'acceptatie'. Deze trainining kan alleen gevolgd worden als mensen al een training 'Kennismaken met Mindfulness' of een andere mindfulnesstraining hebben gevolgd.

Voor deze cursus is de startdatum en de locatie nog niet bekend. U kunt zich wel al aanmelden. Wij nemen contact met u op zodra deze gegevens bekend zijn.

Inschrijven