Staat je vraag er niet tussen? Stel jouw vraag dan via ons contactformulier.

Wat is het zorgprestatiemodel (ZPM)?

Het zorgprestatiemodel (ZPM) gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt betaald. Ook de generalistische basis ggz van Mindfit valt hieronder. In het ZPM is afgesproken hoe de zorgverlener jouw behandeling in rekening moet brengen aan de zorgverzekeraar. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het ZPM gaat niet over wélke zorg jij krijgt of hoe je die krijgt.

Het ZPM is niet van toepassing op jeugd-ggz en hulpverlening van de praktijkondersteuner van de huisarts.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Behandelaren en secretariaten waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekeningen voor de verleende zorg waren onduidelijk en werden vaak pas na lange tijd verstuurd. Zo was moeilijk te achterhalen welke behandeling er nu precies gegeven was. Dat zorgde ook voor onduidelijkheid bij cliënten.

Wat merk ik van de invoering van het ZPM?

De behandeling die je krijgt verandert niet. Je kunt wel de rekening makkelijker controleren. Je kunt precies zien wie je hebt gesproken, hoe lang dit gesprek duurde en wat daarvoor in rekening gebracht wordt. Ook krijg je sneller van je zorgverzekeraar bericht als Mindfit een rekening heeft ingediend. 

Moet ik iets doen vanwege de invoering van het ZPM?

Je hoeft zelf niets te doen. Mindfit zorgt dat alle zorgprestaties binnen jouw behandeling opgeschreven zijn en brengt deze in rekening. We sturen de rekening op een veilige manier naar je zorgverzekeraar.

Hoe zie ik de zorgprestaties van mijn behandeling?

Het moet voor jou duidelijk zijn voor welke zorg er is betaald. Daarom zie je op het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar welke zorgprestaties voor jouw behandeling zijn ingezet. Het declaratieoverzicht is vaak ook via het overzicht van je eigen risico betalingen te zien, die je van de zorgverzekeraar ontvangt. Je zorgverzekeraar kan je helpen om het declaratieoverzicht te begrijpen.

Welke zorgprestaties zijn er?

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:

Consulten. Dit zijn de gesprekken, fysiek of online. Ook een gesprek met je zorgverlener via beeldbellen, telefonisch of per mail telt als consult.
Groepsconsulten. Je praat met de zorgverlener in een groep samen met andere cliënten.

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk. Of reistijd omdat je zorgverlener bij je thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden bij een consult opgeteld, als dat van toepassing is.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

Het beroep van de zorgverlener bijvoorbeeld psycholoog, verpleegkundige of verpleegkundig specialist
Het type consult. Een consult diagnostiek is duurder dan een behandelconsult
De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je alle tarieven. Het kan zijn dat je op je kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere prijzen worden afgesproken, maar het tarief mag nooit hoger zijn 110% van het NZA tarief.

Let op:

  • De duur van een consult bepaalt het tarief. Mindfit mag uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.
  • Heb je op één dag meerdere keren contact met je zorgverlener gehad via email of chat? Dan kan dit als één consult op de rekening staan.
  • Ook je eerste gesprek hoort bij je behandeling en wordt in rekening gebracht.
Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de ggz berekend?

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. Je zorgverzekeraar berekent of je eigen risico moet betalen. In het ZPM is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Een voorbeeld:
In 2022 heb je 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heb je 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor je eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor je eigen risico van 2023.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of je naar aanleiding van jouw behandeling ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:
Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar? Heb je in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat je toen jouw eigen risico al hebt betaald. Of een deel daarvan.

Heb je een hoger vrijwillig eigen risico? Heb je bij het afsluiten van jouw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij jouw hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als je koos voor een hoger eigen risico bedrag betaal je een groter deel van jouw zorgkosten zelf.