De cursus is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar die getuige zijn geweest van ruzies en geweld tussen hun ouders. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten waarin de ouders en de kinderen  apart van elkaar werken, spelen en praten en er is er een gezamenlijk deel. In deze bijeenkomsten willen we de band tussen ouder en kind versterken, ondersteunen bij een gesprek over ruzies en huiselijk geweld, en beiden leren om over verschillende (schuld) gevoelens te praten. Ook het samen leuke ervaringen opdoen is daarbij belangrijk!

Een aantal onderwerpen waar we het met elkaar over gaan hebben:

  • Voorspelbaar reageren en duidelijk zijn naar je kind
  • Schuldgevoelens van ouders en bij het kind
  • Beter omgaan met verschillende gevoelens
  • Band versterken tussen ouder en kind

De cursus wordt gegeven door Impluz Preventie en Kadera.

Tijdens de groep willen we organiseren dat er oppas is voor de andere kinderen in het gezin in hetzelfde gebouw.

Van te voren komen we voor een kennismakingsgesprek bij jullie thuis waar jullie terecht kunnen met alle vragen en waarin we meer informatie kunnen geven.

De cursus is vooral bedoeld voor kinderen uit de gemeente Zwolle. Deelname is voor hen gratis.