Online zelfhulp

Gratis, online, anoniem en wanneer u wilt werken aan het verbeteren van uw psychische conditie, zodat u beter om kunt gaan met vragen, zorgen of  psychische problemen.

Cursus of voorlichtingsbijeenkomst

Is online zelfhulp niet voldoende? Kijk dan of er bij u in de buurt een gratis cursus of voorlichtingsbijeenkomst start die aansluit bij uw vragen, zorgen of psychische problemen.

Behandeling

Heeft u meer hulp nodig? Dan kunt u zich aanmelden voor een behandeling door een hulpverlener, bijvoorbeeld een psycholoog, in een Mindfit-kring bij u in de buurt. Een behandeling bij Mindfit kan bestaan uit individuele gesprekken, een online behandeling, een groepsbehandeling of een combinatie van deze drie. Lees meer >>