In steeds meer huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner huisarts op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz). De poh-ggz signaleert, diagnosticeert en ondersteunt bij psychische problemen. Als er bij uw huisarts een poh-ggz werkt, betekent dit dat u in veel gevallen hulp kunt krijgen bij psychische problemen in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk. De poh-ggz helpt u bij het helder krijgen van uw problemen en vragen. Zijn de gesprekken met de poh-ggz niet voldoende om uw problemen op te lossen? Dan verzorgt de poh-ggz een doorverwijzing, altijd in overleg met uw huisarts. Ook als u bij Mindfit of een andere organisatie in behandeling geweest bent, maar nog voor korte tijd wat extra begeleiding nodig heeft, kunt u vaak bij de poh-ggz terecht. 

Uw huisarts kan u meer vertellen over de mogelijkheden.