In steeds meer huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner huisarts op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz). De poh-ggz signaleert, diagnosticeert en ondersteunt bij psychische problemen. Als er bij jouw huisarts een poh-ggz werkt, betekent dit dat je in veel gevallen hulp kunt krijgen bij psychische problemen in de vertrouwde omgeving van de praktijk van je huisarts. De poh-ggz helpt je bij het helder krijgen van je problemen en vragen. Zijn de gesprekken met de poh-ggz niet voldoende om je problemen op te lossen? Dan verzorgt de poh-ggz een doorverwijzing, altijd in overleg met je huisarts. Ook als je bij Mindfit of een andere organisatie in behandeling geweest bent, maar nog voor korte tijd wat extra begeleiding nodig hebt, kun je vaak bij de poh-ggz terecht. 

Je huisarts kan je meer vertellen over de mogelijkheden.