Geestelijke gezondheidszorg dichtbij en voor iedereen

Mindfit biedt geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het is onze overtuiging dat mensen met psychische ziekten, problemen, klachten en vragen gebaat zijn bij hulp dichtbij huis. Daarom werken wij dichtbij onze klanten in kleine, zelfsturende teams in de wijk. Wij noemen dat ‘kringen’. In elke kring werken verschillende professionals, zoals psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Wij helpen u uw psychische conditie te versterken, bijvoorbeeld door een (online) behandeling, online hulp, een cursus, (groeps)training of voorlichtingsbijeenkomst. Wij helpen u uw eigen kracht en veerkracht te versterken, waardoor u zelf oplossingen kunt vinden en flexibel om kunt gaan met veranderingen en gebeurtenissen in uw leven. Wij ondersteunen u om deze vaardigheden te ontwikkelen op basis van positieve psychologie.

Adres(sen)

De Duit
De Duit 4
8305 BB Emmeloord
Gezondheidscentrum De Schans
De Bolder 28
8251 KC Dronten

Bereikbaarheid

Telefonisch bereikbaar op werkdagen (m.u.v. woensdagen)
van 8.30 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 12.30 uur.

(088) 646 33 21