Geestelijke gezondheidszorg dichtbij en voor iedereen

Mindfit biedt geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het is onze overtuiging dat mensen met psychische ziekten, problemen, klachten en vragen gebaat zijn bij hulp dichtbij huis. Daarom werken wij dichtbij onze klanten in kleine, zelfsturende teams in de wijk. Wij noemen dat ‘kringen’. In elke kring werken verschillende professionals, zoals psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Wij helpen je jouw psychische conditie te versterken, bijvoorbeeld door een (online) behandeling, online hulp, een cursus, (groeps)training of voorlichtingsbijeenkomst. Wij helpen je jouw eigen kracht en veerkracht te versterken, waardoor je zelf oplossingen kunt vinden en flexibel om kunt gaan met veranderingen en gebeurtenissen in jouw leven. Wij ondersteunen je om deze vaardigheden te ontwikkelen op basis van positieve psychologie.

Groepsbehandelingen

Mindfit Arnhem biedt verschillende groepsbehandelingen aan:

  • Voluit Leven
  • Balans en Ontspanning
  • Met Lef (sociale angst)
  • COMET Zelfbeeld

Maar ook het volgen van een andere groep die binnen Mindfit gegeven wordt behoort tot de mogelijkheden.

Diagnostiek

Kring Arnhem doet geen onderzoek om te bepalen of je klachten te maken hebben met ASS of ADHD, zogenaamd diagnostisch onderzoek. Wel bieden we behandeling als al uit eerder onderzoek is gebleken dat je ASS of ADHD hebt.Als je toch wilt dat het diagnostisch onderzoek door Mindfit wordt gedaan, dan kun je terecht bij een van onze andere kringen. Mocht de reisafstand een bezwaar zijn, dan kan onderzoek ook digitaal gedaan worden.

 

Adres(sen)

Hoofdlocatie: Stikkerbuilding
Meester D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem

Bereikbaarheid

De meeste afspraken vinden plaats op onze hoofdlocatie in Stikkerbuilding aan de Meester D.U. Stikkerstraat.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 9.00 uur en tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Belt u op een ander tijdstip? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in, u wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

(088) 646 33 18