Geestelijke gezondheidszorg dichtbij en voor iedereen

Mindfit biedt geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het is onze overtuiging dat mensen met psychische ziekten, problemen, klachten en vragen gebaat zijn bij hulp dichtbij huis. Daarom werken wij dichtbij onze klanten in kleine, zelfsturende teams in de wijk. Wij noemen dat ‘kringen’. In elke kring werken verschillende professionals, zoals psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Wij helpen je jouw psychische conditie te versterken, bijvoorbeeld door een (online) behandeling, online hulp, een cursus, (groeps)training of voorlichtingsbijeenkomst. Wij helpen je jouw eigen kracht en veerkracht te versterken, waardoor je zelf oplossingen kunt vinden en flexibel om kunt gaan met veranderingen en gebeurtenissen in jouw leven. Wij ondersteunen je om deze vaardigheden te ontwikkelen op basis van positieve psychologie.

Adres(sen)

Huisartsenpraktijk Schram
Verzetstraat 45
7671 GJ Vriezeveen
Locatie Medisch Centrum Wierdense Aa
Almelosestraat 46
7642 GP Wierden
Westerdok
Haven Noordzijde 45
7607 ES Almelo

Bereikbaarheid

Telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 8.30 - 9.00 uur en van 12.00 - 12.30 uur.

Locatie Wierden alleen op dinsdagen

(088) 646 33 07