Wat de hulp van Mindfit kost is afhankelijk van het aantal gesprekken of cursusbijeenkomsten, de aard van uw klachten en het soort behandeling dat u gaat volgen. De bedragen die wij hier noemen, geven slechts een indicatie van de kosten, omdat de zorg die wij bieden altijd maatwerk is. Als u de kosten zelf betaalt, vraag dan een offerte op via info@mindfit.nl of via uw hulpverlener, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

Kosten behandeling (inclusief online behandeling en groepsbehandeling)

Er zijn landelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. De kosten voor zorg die beschreven zijn in de Zorgverzekeringswet, worden berekend in zogenaamde ‘zorgzwaartepakketten’. Het aantal gesprekken binnen een pakket varieert en is afhankelijk van bijvoorbeeld de duur van elk gesprek en of er ook een online behandeling of een groepsbehandeling plaatsvindt. Het totaalbedrag van een pakket wordt in een keer in rekening gebracht. De kosten van onze zorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars mogen hier in beperkte mate van afwijken. Hieronder vindt u een richtlijn voor de kosten per pakket:

  • Zorgzwaartepakket Kort – circa € 500
  • Zorgzwaartepakket Middel – circa € 840
  • Zorgzwaartepakket Intensief – circa € 1300
  • Zorgzwaartepakket Chronisch – circa € 1200

Kosten eerste gesprek en niet starten van behandeling

Als we na het eerste gesprek constateren dat Mindfit u niet de juiste behandeling kan bieden of dat u zelf besluit niet te starten met een behandeling, dan zijn er al kosten gemaakt voor het verwerken van uw aanmelding en het eerste gesprek. Deze kosten brengen wij bij u in rekening. Het tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit:

  •  Circa € 200 eerste gesprek en niet starten van behandeling

Kosten relatietherapie

  • Circa € 190 per sessie van 1 uur en 15 minuten (en 15 minuten administratieve handelingen en verslaglegging)

Consult

De kosten van consulten die niet vergoed worden vanuit de Zorgverzekeringswet en waarover ook geen landelijke prijsafspraken gemaakt zijn:  

  • € 101,03 per consult (45 minuten + 15 minuten administratieve handelingen en verslaglegging)
  • Per vijf behandeluren een factuur

Cursus of voorlichtingsbijeenkomst

Mindfit organiseert cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten in verschillende gemeenten. De gemeente betaalt de kosten van deelname voor de inwoners van de gemeente. Wilt u deelnemen aan een cursus of voorlichtingsbijeenkomst buiten uw eigen gemeente, dan betaalt u daarvoor zelf de kosten. Het bedrag is afhankelijk van het aantal hulpverleners van Mindfit dat de activiteit verzorgt en het aantal deelnemers.

Online zelfhulp

Gratis voor iedereen.