Deze doe- praatgroep is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die opgroeien in een gezin met een ouder met psychische of verslavingsproblematiek. De kinderen begrijpen soms niet wat er aan de hand is. Veel kinderen durven er niet over te praten. Zij piekeren er in hun eentje over, trekken zich terug en raken geïsoleerd. Het is in deze situatie belangrijk dat kinderen zich uiten, omdat anders de kans bestaat dat dit soort gedachten en gevoelens zich opstapelen en uiteindelijk tot problemen leiden.

Daarom is er voor deze kinderen een doe/praatgroep. De kindergroep is géén therapiegroep. Kinderen krijgen de kans om spelenderwijs te leren met hun situatie om te gaan. Er wordt dus niet alleen gepraat, maar ook veel gedaan, zoals tekenen, toneel spelen of video kijken. KOPP voor jou is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en bestaat uit acht bijeenkomsten met mogelijk een terugkombijeenkomst en de mogelijkheid van een ouderavond(en) en/of een individueel eindgesprek met de ouder(s). In de bijeenkomsten kunnen de kinderen:

  • gezamenlijk leuke activiteiten ondernemen;
  • steun en herkenning bij elkaar vinden;
  • vragen stellen;
  • ervaren dat ze niet de enige zijn.

 

Beschikbare data

Datum Plaats
6 september 2018 van 15:30 tot 17:00 uur ZUTPHEN Inschrijven
18 september 2018 van 15:15 tot 16:45 uur DEVENTER Inschrijven
11 oktober 2018 van 16:15 tot 17:45 uur ZWOLLE Inschrijven