*In verband met privacy, kunnen naastbetrokkenen dit formulier alleen gebruiken wanneer het gaat over de manier waarop zijzelf benaderd of geïnformeerd worden, niet over de benadering of behandeling van een klant.
Jouw gegevens
Gegevens van de (ex-) klant namens wie je dit formulier invult (indien van toepassing)
Klacht

Over welke persoon, personen of locatie van Mindfit gaat jouw klacht?

Vermeld de voornaam, achternaam en het werkadres van de persoon of personen om wie het gaat. Als het om een locatie gaat, vermeld dan het adres van de locatie.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om.