Wij doen ons uiterste best om de zorg naar tevredenheid uit te voeren en u op een goede manier te helpen. Als u toch een klacht heeft, lossen we dit graag - samen met u - zo goed mogelijk op. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om onze zorg en/of dienstverlening waar nodig te verbeteren. Wij nemen uw klacht zeer serieus.

Werkwijze

Heeft u een klacht? Wij raden u aan eerst te praten met de hulpverlener bij wie u in behandeling bent of een collega van hem of haar. Levert een gesprek niets op of wilt u liever geen gesprek? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris Sandra Meijerink via e-mail, telefoon of klachtenformulier. Een klachtenfunctionaris is onpartijdig. Zij informeert u over de manier waarop wij met klachten omgaan en adviseert u over uw mogelijkheden bij het indienen van een klacht. Zij bespreekt met u uw wensen en verwachtingen en zoekt samen met u naar een oplossing. Als u dat wilt, kan zij een gesprek organiseren met u en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen.

Uw klacht indienen

klachten@mindfit.nl

Klachtenformulier

038 469 26 04