Ieder mens heeft een beeld van zichzelf. Je bent je misschien niet altijd bewust van dit zelfbeeld maar het bepaalt in veel opzichten hoe we ons voelen en gedragen. Als je negatief over jezelf denkt kun je je zelfbeeld in balans brengen door aandacht te hebben voor wat wel goed gaat en wat jouw sterke kanten zijn. In de groepsbehandeling Zelfbeeld leer je hoe je een positiever beeld over jezelf opbouwt. Je krijgt meer oog voor de dingen die je goed doet en voor jouw positieve eigenschappen. 

Voor wie

Volwassenen die snel onzeker of perfectionistisch zijn of negatief over zichzelf denken en daar actief mee aan de slag willen.

Resultaat

Je bouwt een positiever beeld over jezelf op. Ook besteden we aandacht aan omgaan met kritiek en hoe je perfectionisme kunt verminderen.

Duur

Tien bijeenkomsten van twee uur. Je krijgt ook huiswerkopdrachten mee.

Deelnemen aan een groepsbehandeling

Een behandeling bij Mindfit kan bestaan uit verschillende onderdelen. Je behandeling begint met het invullen van het online programma ‘Welkom bij Mindfit’, gevolgd door een gesprek. Hierna wordt een behandeling op maat samengesteld, waar groepsbehandeling onderdeel van kan zijn.
Heb je interesse in een groepsbehandeling? Geef dit dan aan bij je behandelaar.