Actief meedoen in de maatschappij

Als gemeente heeft u er een belangrijke taak bij gekregen: zorgen dat mensen actief mee kunnen doen in de maatschappij, vanuit hun eigen kracht en weerbaarheid. Een goede samenwerking met organisaties in uw gemeente is daarbij belangrijk. Mindfit gaat graag die samenwerking met u aan.

Hoe werkt Mindfit?

Wij bieden geestelijke gezondheidszorg (ggz) dichtbij, met een menselijke maat voor iedereen volgens eigentijdse regels en richtlijnen. Onze ggz-deskundigheid combineren wij met het lef om te doen wat nodig is om de psychische conditie en weerbaarheid van onze klanten te versterken, zodat zij (zo goed als mogelijk) actief mee kunnen doen in de maatschappij. Wij stimuleren de eigen kracht en veerkracht van mensen, waardoor zij in staat zijn om flexibel om te gaan met veranderingen en gebeurtenissen in hun leven en om zelf oplossingen te vinden. Wij werken vanuit zelfsturende teams in de wijk, dichtbij onze klanten en samenwerkingspartners. Wij werken samen met professionals en organisaties in de buurt volgens het principe ‘geven, gunnen en delen’, zoals MEE, RIBW, woningbouwverenigingen, Mediant, politie en scholen. Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep.

Aanbod op maat voor burgers in uw gemeente

Een kleine gemeente met een hoog percentage ouderen, heeft meer behoefte aan advies, hulp en ondersteuning op het gebied van ouderen en mantelzorg, terwijl de behoefte van een grote gemeente met veel jonge gezinnen anders is. Wij gaan graag met u in gesprek: wat zijn de trends binnen uw gemeente, waar is binnen uw gemeente behoefte aan, hoe kunnen wij onze samenwerking vormgeven om de psychische conditie en weerbaarheid van mensen in uw gemeente te versterken, zodat zij actief mee kunnen doen in de maatschappij? Ons aanbod voor gemeenten wordt uitgevoerd door ons team Collectieve Preventie. Zij bieden cursussen, trainingen en voorlichtingen en het aanbod is ondergebracht in zes thema’s:

  • Depressie
  • Naastbetrokkenen en omgeving
  • Gezondheid en leefstijl
  • Huiselijk geweld
  • Kind en opgroeien
  • Kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP)

Innovatie

Bij Mindfit volgen we de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld transities, WMO, sociale wijkteams en de participatiewet en onderzoeken welke zorg wij daarvoor inzetten, aanpassen of zelf ontwikkelen. De participatiewet is één van de onderwerpen die onze volle aandacht heeft. We werken aan een methodiek op basis van onderzoek om mensen die langdurig uit het maatschappelijk proces zijn te stimuleren en te helpen, zodat zij weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook op het gebied van de hulp aan kinderen van ouders met psychiatrische problemen (ons KOPP aanbod) zijn ontwikkelingen gaande.

Contact

Wij nodigen u uit om een vrijblijvende afspraak te maken zodat wij kunnen bespreken wat Mindfit voor uw gemeente kan doen. Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak met Moniek Koopman, coördinator gemeenten:
T (038) 467 56 80
E collectievepreventie@mindfit.nl