Gedurende het leven verandert er langzaam maar zeker van alles wat invloed heeft op ieders eigen leven, zowel positief als negatief. Bij het ouder worden komen mensen onherroepelijk in aanraking met verlieservaringen. Het verlies van werk, het moeten missen van dierbaren in je omgeving, het verminderen van sociale relaties, een lijf dat begint te protesteren. Het vraagt veel van mensen om op een positieve manier met deze veranderingen om te gaan.

Rode lijn in deze cursus is: hoe zorg je ervoor dat je leven plezierig en zinvol blijft verlopen? Met het ouder worden, of in het omgaan met beperkingen vraagt dat een inzet van onszelf om een balans te vinden in wat je kan en wil doen, hoe je de dag structureert, je zelfbeeld en zelfvertrouwen versterkt, zorg draagt voor relaties met anderen en een gezonde levensstijl er op na houdt. U krijgt bij deze training oefeningen mee om er in uw eigen leven mee aan de slag te gaan.