Bij Mindfit kijken we samen met jou wat je kan helpen bij jouw vraag.
Soms is extra onderzoek nodig om te weten te komen waar je klachten vandaan komen. Bij Mindfit doen we daarom diagnostisch onderzoek naar ADHD of ASS (autisme spectrum stoornis). De uitslag is belangrijk om je een goede behandeling te kunnen geven die past bij jouw vraag en jouw situatie.

Je huisarts verwijst je naar Mindfit voor dit onderzoek. Daarna kun je bij Mindfit je behandeling starten. Het kan ook zijn dat je al bij Mindfit in behandeling bent en dat aanvullend onderzoek naar ADHD of ASS nodig blijkt.

Heb ik ADHD of ASS?

Om daar achter te komen starten we een onderzoek. We vragen je eerst een vragenlijst in te vullen. Verder is het belangrijk om te weten hoe je vroeger was als kind. Daarom zijn ook oude schoolrapporten of aantekeningen uit je ‘babyboekje’ belangrijk. Tot slot willen we ook van (pleeg)ouder(s) of een ouder gezinslid weten hoe je jeugd is geweest en hoe je als kind was. Ook zij krijgen daarom een vragenlijst en worden betrokken bij het onderzoek.
Let op: Als er niemand in je omgeving is die veel weet van je baby-, kleuter- en kindertijd, dan kan het onderzoek niet doorgaan. 

Daarna krijgen jij en je naasten een uitnodiging voor een gesprek. Na een korte gezamenlijke kennismaking ga je in gesprek met je behandelaar. Je (pleeg)ouders of je oudere gezinslid  hebben gelijktijdig een gesprek met een andere behandelaar. Er zijn dus altijd twee behandelaren betrokken bij het onderzoek. Je maakt met je behandelaar een afspraak binnen welke termijn je de uitslag krijgt. De uitslag wordt altijd tijdens een gesprek teruggekoppeld.

Vergoeding

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden diagnostiek. Vraag je eigen zorgverzekeraar of het onderzoek bij Mindfit in jouw geval wordt vergoed. Je kunt ook besluiten het onderzoek zelf te betalen.