“Zolang het nog kan...?! zorgen voor en zorgen over een familielid met dementie.” Als familielid bent u vaak praktisch en emotioneel nauw betrokken bij de zorg voor een dementerende oudere. Dat valt soms zwaar. Het geeft steun om uw ervaringen uit te wisselen en te praten met anderen die in een soortgelijke situatie zitten. 
In de cursus staan kennis over dementie en uw eigen ervaringen centraal. U kunt uw ervaringen uitwisselen met de deelnemers in de groep, die dit herkennen omdat zij hetzelfde meemaken.

De dementie ondersteuningsgroep is bedoeld voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van thuiswonende mensen met dementie. In de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • het ziektebeeld dementie;
  • omgaan met iemand met dementie;
  • gevolgen van de zorg voor uzelf;
  • hulpmogelijkheden.

Voor deze cursus is de startdatum en de locatie nog niet bekend. U kunt zich wel al aanmelden. Wij nemen contact met u op zodra deze gegevens bekend zijn.

Inschrijven