Een praktijkondersteuner GGZ werkt voor de praktijk van een huisarts. Iedere praktijk heeft een ander karakter en een ander team, hoort bij een andere wijk met een andere populatie. Praktijkondersteuner Paula Schipper past zich moeiteloos aan. ‘Als POH GGZ heb ik veel vrijheid.’

Op dit moment werkt Paula regelmatig vanuit huis vanwege corona. Paula: ‘Ik kan  afspraken telefonisch doen, soms ook met beeldbellen. De ene praktijk is voorzichtiger met patiënten ontvangen dan de andere. Ik volg daarin het beleid van de praktijk. Iedere praktijk heeft zijn eigen karakter. Dat maakt mijn werk juist leuk.’

Teamwork

'Ik heb gewerkt in een gezondheidscentrum waar ik wekelijks deelnam aan het multidisciplinair overleg’, legt Paula uit. ‘Het mooie daarvan is dat je dan het hele systeem rond een cliënt beter leert kennen. En dat iedereen vanuit zijn eigen discipline vragen stelt. Ik stel andere vragen dan een fysiotherapeut of een apotheker.
Bij een andere huisarts werk ik juist meer zelfstandig, met eigen praktijkruimte op een andere locatie. In alle gevallen blijft een korte lijn met de huisarts cruciaal. De huisarts vertrouwt op mijn expertise. Samen overleggen we om de cliënt de best passende zorg te geven.’

Stoppen met roken

Een ander mooi voorbeeld van samenwerking binnen de huisartsenpraktijk, is de cursus ‘stoppen met roken’ die Paula met collega’s heeft opgezet. Paula: ‘Ik begeleid de groep samen met de praktijkondersteuner somatiek. Onze expertisen vullen elkaar uitstekend aan. De huisarts is op zíjn beurt verantwoordelijk voor eventuele medicatie om het stoppen met roken te ondersteunen. Het heeft echt meerwaarde om vanuit verschillende achtergronden een brede kijk te ontwikkelen op wat iemand nodig heeft.’

Werken met mijn inbreng als persoon

‘Een huisarts heeft soms weinig tijd voor het uitdiepen van een vraag’, vervolgt Paula haar verhaal. ‘Soms duurt het even om goed contact te krijgen met een cliënt, om te zien wat er werkelijk speelt. Ik herinner me een jonge vrouw die naar mij werd verwezen omdat ze veel last had van het uitgaan van haar relatie. De huisarts meende dat de klachten na een poosje vanzelf wel weer over zouden gaan, maar ze is toch bij mij gekomen. Er bleek veel meer aan de hand. Grensoverschrijdend gedrag van haar ex en een verleden met verwaarlozing. In ons contact krijg ik zo’n verhaal boven water. De klik is dan belangrijker dan de methodiek die ik gebruik. Uiteraard telt mijn professionele kennis en ervaring, maar ik werk ook met inbreng van mij als persoon. Ik heb het vertrouwen van de huisarts én ik krijg het vertrouwen van de cliënt. Dat maakt mijn positie heel bijzonder.’

Geïnteresseerd in het werken als POH GGZ, gedetacheerd vanuit Mindfit?
Mail Ina.palm@mindfit.nl of Marten.Otten@mindfit.nl voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

vrijdag, 27 november, 2020