Bij Mindfit maakt de klant zelf een start met zijn behandeling met behulp van onze welkomstmodule. Dit gaat online, via laptop of smartphone en kan direct na aanmelding. Het biedt onze klanten een eerste digitale kennismaking met Mindfit. Juist omdat die kennismaking digitaal is, is het nog belangrijker dat de laagdrempeligheid van onze organisatie goed naar voren komt. Daarom hebben we de welkomstmodule recentelijk een warme en persoonlijke uitstraling gegeven.

Direct van start

De module geeft uitleg over het KOP-model (Reiners, 2015) dat helpt om inzicht te krijgen in iemands klachten, welke omstandigheden hierbij een rol spelen en hoe iemand hier nu mee omgaat. Twee voormalig Mindfitklanten nemen de nieuwe klant als gidsen mee door de module. In korte video’s laten zij met hun eigen voorbeelden zien hoe de KOP-formule werkt. De vragen in de module zijn helder en begrijpelijk geschreven. Je kan er zo mee aan de slag. Met deze aanpak hopen we dat klanten ook digitaal het warme welkom van Mindfit ervaren en dat ze voelen dat ze de eerste stap in hun behandeling hebben gezet.

Focus en doelen

Als behandelaar lees ik de antwoorden die mijn klant heeft ingevuld in de module vóór het eerste gesprek. Zo krijg ik als hulpverlener al een beetje zicht op waar iemand voor komt. De welkomstmodule is voor mij vrijwel altijd het startpunt van het gesprek. De ervaren klachten, omgevingsfactoren en manieren van coping worden uitgediept. Hierbij kijk ik niet alleen naar wat er niet goed gaat, maar vooral ook naar wat er wél goed gaat. Op die manier bekrachtig ik mensen in wat ze goed doen en motiveer hen om daar meer van te doen. Soms is het niet altijd even makkelijk om je eigen positieve eigenschappen te benoemen. Soms zijn die positieve eigenschappen met name positief voor anderen. Zo zie ik bijvoorbeeld vaak dat mensen enorm zorgzaam zijn. Een mooie kwaliteit, maar iemand vergeet hierbij nogal eens zichzelf. Door hierover in gesprek te gaan krijgt de klant meer inzicht in hoe hij met situaties omgaat en kan, waar nodig, aanpassingen doen om het leven gemakkelijker te maken. Met de informatie uit de module is een eerste intakegesprek niet alleen een samenvatting van alle vragen en klachten, maar vooral ook een manier om tot focus en doelen te komen.

Zelfstandig verder

Voor mij als behandelaar helpt de welkomstmodule om snel tot de kern van het probleem te komen, ofwel de hulpvraag. Het biedt houvast aan de start van een behandeling. Voor de klant is de welkomstmodule van waarde omdat hij direct zelf aan de slag kan en zijn eigen behandeling voorbereid door een vorm van zelfonderzoek te doen. Soms kan het doorlopen van de welkomstmodule de klant al zoveel helderheid geven, dat hij na enkele gesprekken weer voldoende vertrouwen heeft om duurzaam zelfstandig verder te gaan in het leven. Zo blijkt een goed begin het halve werk.

Bekijk het filmpje van onze welkomstmodule.

woensdag, 29 januari, 2020