Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is effectief voor mensen voor wie het helpt om zich te richten op de oplossing in plaats van op het probleem. Cognitieve gedragstherapie is een voorbeeld van een behandelmethode gericht op het probleem en het ontstaan hiervan. Men gaat er bij oplossingsgerichte therapie vanuit dat je de oplossing (onbewust) al hebt. In samenwerking met een therapeut worden vaardigheden die je al bezit ingezet om de problemen aan te pakken. Zo kan er bijvoorbeeld gevraagd worden naar situaties waarin je geen klachten hebt ervaren of om een situatie in te beelden waarin het probleem is opgelost.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is waardevol voor mensen met psychische problemen die worden veroorzaakt door denkpatronen. CGT gaat er vanuit dat iedereen in de loop van zijn leven negatieve denkwijzen kan krijgen. Mogelijk word dit veroorzaakt door bijvoorbeeld opvoeding of aangrijpende gebeurtenissen. Hierdoor zie je door een soort negatieve bril, waardoor angsten en depressieve klachten kunnen ontstaan. In deze vorm van therapie ga je leren om belemmerende gedachten op te sporen en te veranderen. Bijvoorbeeld door realistische, meer helpende gedachten te formuleren zodat de negatieve gevoelens verminderen.

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie waarbij de focus wordt gelegd op het omgaan met zaken waar je direct invloed op hebt, zoals het eigen gedrag. Het vechten tegen vervelende gedachten en gevoelens verergeren vaak de klachten. Met ACT leer je daarom om de betekenis van bepaalde gedachten en/of gevoelens te veranderen. Het uitvoeren van een mindfulness oefening kan hierbij helpen.

Mindfulness

Mindfulness is voor iedereen die anders wil leren omgaan met spanning, somberheid of pijn. Of voor mensen die meer in het hier en nu willen leren leven. Door te leven met aandacht kan de kwaliteit van je leven verbeteren. Het gaat erom dat je rust en tijd neemt voor dingen, zodat je kunt onderzoeken wat er allemaal in je omgaat. Je staat hierbij stil zonder dit te veroordelen. Je leert om een stapje terug te doen en bewust te worden van automatische denkpatronen. Wanneer je je bijbehorende gedachten en gevoelens meer kunt accepteren, is het mogelijk om je rustiger te voelen.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Mensen die last blijven houden van de gevolgen van een bedreigende ervaring, zoals een ongeluk, agressie of seksueel geweld kunnen een EMDR behandeling volgen. In vergelijking met andere traumabehandelingen, werkt EMDR vaak snel. Tijdens de sessie zal de behandelaar vragen aan de gebeurtenis terug te denken. Dit kan allerlei beelden, gedachten en gevoelens oproepen. Tegelijkertijd wordt je afgeleid door een ‘stimulus’, zoals het maken van oogbewegingen. Hierdoor wordt het verwerkingsproces opgestart. De herinnering zal langzamerhand haar kracht en emotionele lading verliezen. EMDR wordt meestal aangeboden door GZ-psychologen, dus is niet op alle locaties mogelijk.

Module Herstel

De module Herstel is een behandeling die geschikt is voor mensen met langdurige psychische klachten. Hierin draait het om je herstelproces en het gezamenlijk vertrekpunt is jouw zorgvraag. De behandeling is gericht op jouw groei en eigen regie. Het accent ligt op het verbeteren van de kwaliteit van jouw leven en het vervullen van je maatschappelijke rollen. Mogelijkheden zijn stabiliseren, heroriënteren, re-integreren of terugval voorkomen. Medicatie kan hierbij een onderdeel zijn.