Een behandeling bij Mindfit kan bestaan uit individuele gesprekken met een hulpverlener, bijvoorbeeld met een psycholoog, een online behandeling, een groepsbehandeling of een combinatie van deze drie. Waar u ook voor kiest, uw behandeling begint altijd met het invullen van het online programma 'Welkom bij Mindfit', gevolgd door een eerste gesprek.

Online behandeling: online werken aan psychische problemen

Uw hulpverlener stelt met u een online behandeling op maat samen. In een online behandeling kunt u in uw eigen tijd en in uw eigen tempo gestructureerd aan uw probleem werken. U maakt opdrachten in een beveiligde, online omgeving. Daarnaast heeft u ook telefonisch en/of persoonlijk contact met uw hulpverlener, afhankelijk van wat u hierover afgesproken heeft. Als er een opdracht voor u klaarstaat, krijgt u hiervan per e-mail een bericht. U maakt de oefening en stuurt deze naar uw hulpverlener. Uw hulpverlener geeft feedback en zet een volgende opdracht voor u klaar. Op ieder moment kunt u teksten, opdrachten en feedback van uw hulpverlener teruglezen. Alle teksten samen vormen uw eigen zelfhulpboek en bij afsluiting van de online behandeling heeft u een plan waarmee u een terugval kunt voorkomen.

Individuele gesprekken met een hulpverlener

Een individuele behandeling bestaat uit een aantal gesprekken met een hulpverlener. Deze gesprekken worden vaak gecombineerd met een online behandeling. Een gesprek duurt circa 45 minuten. Positieve psychologie en oplossingsgericht werken vormen het uitgangspunt van onze behandelingen. We ondersteunen en stimuleren u om zelf de regie over uw geestelijke gezondheid te nemen. In onze behandelingen maken wij gebruik van bewezen methodieken, zoals bijvoorbeeld CGT, ACT en EMDR. Vaak krijgt u huiswerkopdrachten om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Met uw hulpverlener gaat u, met behulp van het KOP model, op zoek naar de samenhang tussen uw psychische problemen en uw omstandigheden en persoonlijke stijl. Dit vormt de basis van waaruit u met uw hulpverlener op zoek gaat naar wat u nodig heeft om de problemen op te lossen of te verminderen. 

Individuele behandelingen

  • Oplossingsgerichte therapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Acceptance and Commitment Therapy
  • EMDR
  • Kortdurende schematherapie
  • Module Herstel
  • Diagnostiek ADHD en ASS
  • Farmaco therapie

Wilt u meer weten over bovenstaande behandelingen, lees hier over de behandelmethoden bij Mindfit.

Groepsbehandeling

Een groepsbehandeling bestaat uit circa acht bijeenkomsten van gemiddeld twee uur in een groep van acht personen. Afhankelijk van het aantal deelnemers, wordt de groep begeleid door een of twee hulpverleners van Mindfit. Na de bijeenkomsten wordt er, in overleg met de groep, vaak een terugkombijeenkomst gepland om te evalueren hoe het gaat. Een groepsbehandeling is een aanvulling op de individuele of online behandeling die u volgt bij Mindfit. Bent u geïnteresseerd in het volgen van een groepsbehandeling naast uw individuele of online behandeling bij Mindfit? Bespreek dit dan met uw hulpverlener. Ons groepsaanbod is wisselend. Wanneer er veel mensen in behandeling zijn met dezelfde klacht of hetzelfde probleem, dan bekijken we of we daarvoor een groepsbehandeling kunnen starten. Naast gesprekken en online behandelen, geloven wij in de kracht van het werken in een groep, waar u mensen ontmoet die met dezelfde problemen te maken hebben. Ons groepsaanbod bestaat standaard uit:  

Meer weten?

Neem voor meer informatie over onze behandelingen contact op met Mindfit Service & Info.