Een behandeling bij Mindfit kan bestaan uit individuele gesprekken met een behandelaar, bijvoorbeeld een psycholoog, een online behandeling, een groepsbehandeling of een combinatie van deze drie. Waar je ook voor kiest, je behandeling begint altijd met het invullen van het online programma 'Welkom bij Mindfit', gevolgd door een eerste gesprek.

Online behandeling: online werken aan psychische klachten

Je behandelaar stelt samen met jou een online behandeling op maat samen. In een online behandeling kun je in  je eigen tijd en in je eigen tempo gestructureerd aan je klachten werken. Je maakt opdrachten in een beveiligde, online omgeving. Daarnaast heb je ook telefonisch en/of persoonlijk contact met je behandelaar, afhankelijk van wat je hierover afgespreekt. Als er een opdracht voor je klaarstaat, krijg je hiervan per e-mail een bericht. Je maakt de oefening en stuurt deze naar je behandelaar. Je behandelaar geeft feedback en zet een volgende opdracht voor je klaar. Op ieder moment kun je teksten, opdrachten en feedback van je hulpverlener teruglezen. Alle teksten samen vormen je eigen zelfhulpboek. Bij afsluiting van de online behandeling heb je een plan waarmee  je zelf verder kunt en een terugval kunt voorkomen.

Individuele gesprekken met een behandelaar

Een individuele behandeling bestaat uit een aantal gesprekken met een  behandelaar. Deze gesprekken worden vaak gecombineerd met een online behandeling. Een gesprek duurt circa 45 minuten. Positieve psychologie en oplossingsgericht werken vormen het uitgangspunt van onze behandelingen. We ondersteunen en stimuleren je om zelf de regie over je mentale gezondheid te nemen. In onze behandelingen maken wij gebruik van bewezen methodieken, zoals bijvoorbeeld CGT, ACT en EMDR. Vaak krijg je huiswerkopdrachten om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Met je behandelaar ga je, met behulp van het KOP model, op zoek naar de samenhang tussen je psychische klachten, je persoonlijke omstandigheden en je persoonlijke stijl. Dit vormt de basis van waaruit je met je behandelaar op zoek gaat naar wat jij nodig hebt om je problemen op te lossen of te verminderen. 

Individuele behandelingen

  • Oplossingsgerichte therapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Acceptance and Commitment Therapy
  • EMDR
  • Module Herstel
  • Diagnostiek ADHD en autismespectrumstoornissen (ASS)*
  • Farmaco therapie**

Wil je meer weten over bovenstaande behandelingen, lees hier over de behandelmethoden bij Mindfit.

* wordt niet op alle locaties van Mindfit aangeboden en wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed.
** wordt niet op alle locaties van Mindfit aangeboden. 

Groepsbehandeling

Een groepsbehandeling bestaat uit circa acht bijeenkomsten van gemiddeld twee uur in een groep van acht personen. Afhankelijk van het aantal deelnemers, wordt de groep begeleid door een of twee hulpverleners van Mindfit. Na de bijeenkomsten wordt er, in overleg met de groep, vaak een terugkombijeenkomst gepland om te evalueren hoe het gaat. Een groepsbehandeling is een aanvulling op je individuele of online behandeling bij Mindfit. Ben je geïnteresseerd in het volgen van een groepsbehandeling naast je individuele of online behandeling bij Mindfit? Bespreek dit dan met je behandelaar. Ons groepsaanbod is wisselend. Wanneer er veel mensen in behandeling zijn met dezelfde klacht of vraag, dan bekijken we of we daarvoor een groepsbehandeling kunnen starten. Naast gesprekken en online behandelen, geloven wij in de kracht van het werken in een groep, waar je mensen ontmoet die met dezelfde problemen te maken hebben. Ons groepsaanbod bestaat standaard uit:  

 

Diagnostiek ASS en ADHD 

Soms is extra onderzoek nodig om te weten te komen waar je klachten vandaan komen. Bij Mindfit doen we daarom diagnostisch onderzoek naar ADHD of ASS (autisme spectrum stoornis). De uitslag is belangrijk om je een goede behandeling te kunnen geven die past bij jouw vraag en jouw situatie. 

Steun in je eigen omgeving

Bij Mindfit vinden we het belangrijk dat je ook in je eigen omgeving gesteund wordt bij je behandeling. Dat kan door je partner, een familielid of door iemand anders die voor jou belangrijk is. Zij kennen je goed en kunnen je steunen tijdens én na je behandeling. Je kunt daarom altijd iemand meenemen naar je gesprekken. Zeker bij een eerste gesprek kan het fijn zijn niet alleen te hoeven gaan.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over onze behandelingen contact op met Mindfit Service & Info.