Naam van de instelling

Stichting Mindfit

RSIN/fiscaal nummer

8535.93.449

Contactgegevens

Postbus 390
7400 AJ Deventer
(088) 646 33 48

Doelstelling van de stichting

Wij geloven in de veerkracht van mensen, waardoor zij in staat zijn om flexibel om te gaan met veranderingen en gebeurtenissen in hun leven. Wij zetten ons actief in om de psychische conditie van onze klanten te versterken. Wij dagen onze klanten en onszelf uit om samen tot een passende oplossing te komen. Wij combineren ggz-deskundigheid met het lef om te doen wat nodig is voor de klant.

Beleidsplan

Voor het beleidsplan verwijzen we naar het document Speerpunten Mindfit 2018.

Dimence Groep

Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.
Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht

Voor het beleidsplan, het beloningssysteem, een verslag van de uitgeoefende entiteiten en een financiële verantwoording wordt verwezen naar het Jaarverslag 2017. De verslagen van eerdere jaren vindt u op de website van de Dimence Groep.

Kwaliteitsstatuut

Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep en valt hiermee onder het kwaliteitsstatuut van de Dimence Groep. Hiervoor verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.