Naam van de instelling

Stichting Mindfit

RSIN/fiscaal nummer

8535.93.449

Contactgegevens

Postbus 390
7400 AJ Deventer
(088) 646 33 48

Doelstelling van de stichting

Wij geloven in de veerkracht van mensen, waardoor zij in staat zijn om flexibel om te gaan met veranderingen en gebeurtenissen in hun leven. Wij zetten ons actief in om de psychische conditie van onze klanten te versterken. Wij dagen onze klanten en onszelf uit om samen tot een passende oplossing te komen. Wij combineren ggz-deskundigheid met het lef om te doen wat nodig is voor de klant.

Beleidsplan

Voor onze visie en strategische koersverwijzen we naar het document Mindfit op koers naar 2023.

Dimence Groep

Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.
Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar bijgaand formulier.

Kwaliteitsstatuut

Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep en valt hiermee onder het kwaliteitsstatuut van de Dimence Groep. Hiervoor verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.

Kwaliteitsstandaarden, generieke modules en landelijke samenwerkingsafspraken

De implementatie van de landelijke GGZ samenwerkingsafspraken heeft geleid tot heldere afspraken met huisartsen (POH) en ggz partners over warme overdracht en op- en afschalen van zorg. Voor consultatieve diensverlening is er samenwerking met psychiaters in het kader van farmacotherapie in de chronische module. Meer informatie over deze samenwerkingsafspraken kun je lezen op de website van GGZ Standaarden

Zelfmanagement is onderdeel van het DNA van onze organisatie en daarom daar waar mogelijk doorgevoerd. Zowel voor de klant, als voor de hulpverleners. Mindfit is mening dat als je zelfmanagement van je klant vraagt, dit als hulpverlener ook moet ervaren. Om deze reden werkt Mindfit met zelfsturende teams. De tijd van de klant wordt gemobiliseerd in onze behandelingen en de ggz professional is een adviseur. De klant probeert zelf zijn problemen in kaart te brengen in de welkomstmodule (combi van KOP-model en psycho-educatie). Daarnaast bieden wij de digitale middelen aan om zelfmanagement mogelijk te maken (online behandelmodules, zelfmanagementmodules, klantportaal). Meer informatie vind je op deze pagina

Naasten komen altijd ter sprake tijdens een behandeling bij Mindfit. Het betrekken van naasten is een onderdeel van de schijf van vijf van waaruit Mindfit haar behandelmodel heeft ontwikkeld. Meer informatie vind je op deze pagina.