Je bent niet tevreden en wilt weten hoe je jouw onvrede kenbaar kunt maken. Onderaan deze pagina vind je een formulier die je kunt gebruiken voor het melden van jouw klacht (of compliment).

Als je niet tevreden bent

Wij proberen in de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan de wensen en verwachtingen van onze klanten, cliënten en patiënten te voldoen. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat we mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. We gaan ervan uit dat je dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Ook kun je terecht bij een andere medewerker of een teamleider/manager. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Misschien ben je niet zelf cliënt maar naastbetrokkene. Ook dan kun je melding maken van jouw onvrede. 

Jouw mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van jou leren.

Hieronder zie je de verschillende mogelijkheden.

Klachtenfunctionaris

Maar het komt ook wel voor dat je er samen niet uitkomt. Of misschien vind je het moeilijk om het met jouw behandelaar te bespreken. Dat kan. Meld dan jouw klacht aan bij de klachtenfunctionaris.

Een klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan jou informeren en adviseren over de manier waarop wij met klachten omgaan. Samen bespreek je jouw wensen en verwachtingen en zoek je naar een oplossing voor jouw onvrede. Ook kan de klachtenfunctionaris een gesprek organiseren met jou en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen.

Interne familievertrouwenspersoon

Heb je als familielid of naastbetrokkene een klacht? Dan kun je contact opnemen met de interne familievertrouwenspersoon. Zij zijn onpartijdig en kunnen jou informeren en adviseren over de manier waarop wij binnen de Dimence Groep met klachten omgaan. Samen bespreekt je jouw wensen en verwachtingen en zoek je naar een oplossing voor jouw onvrede. Ook kan de interne familievertrouwenspersoon een gesprek organiseren met jou en de betrokken medewerker(s) en daarbij een bemiddelende rol vervullen. De interne familievertrouwenspersoon kan op deze manier een bijdrage leveren aan de oplossing van jouw probleem en het herstel van het vertrouwen.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Misschien heb je behoefte aan ondersteuning – bijvoorbeeld bij het indienen van de klacht – of aan iemand die jouw belangen behartigt. Dan kun je een beroep doen op een van de patiëntenvertrouwenspersonen (pvp). Een pvp weet welke rechten en plichten je hebt, is in dienst van de Stichting PVP (www.pvp.nl). Ook kun je terecht bij de telefonische helpdesk van de Stichting PVP (0900 4448 888). 

Financiële klachtencommissie

Het komt ook wel eens voor dat wij een klacht ontvangen van financiële aard. Meestal gaat het dan over de factuur van een behandeling. Daarvoor hebben wij een afzonderlijke financiële klachtencommissie.

Klachtencommissie

Voor bepaalde klachten kun je je wenden tot de Klachtencommissie. Het gaat dan om een klacht in het kader van:

  • vanaf 1 januari 2020: de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
  • overige wetgeving waaronder: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz)


De klachtencommissie bestaat uit mensen met een verschillende achtergrond, die niet in dienst van of werkzaam voor Dimence Groep zijn. De klachtencommissie is onafhankelijk en werkt volgens een formele procedure die in een reglement is vastgelegd. Hierin staan voorschriften over de samenstelling en de werkwijze van de commissie. 
Klik hier om verder te gaan naar de verschillende klachtenregelingen op de website van de Dimence Groep.

Een compliment

Maar misschien wil je helemaal niet een klacht indienen, maar juist zeggen dat je heel erg blij of tevreden bent en wil je ons een compliment geven. Dat horen we ook graag.

Jouw mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van jou leren.

Klachtenformulier

We zijn ons ervan bewust dat er bij het lezen van deze pagina veel informatie op je afkomt. Bij wie moet ik nu zijn en hoe moet ik het allemaal regelen? Er zijn immers verschillende manieren om een klacht te melden. Om het je makkelijker te maken, hebben wij één digitaal formulier ontworpen. Je kunt daar jouw klacht of compliment melden. Deze melding komt bij de klachtenfunctionaris terecht en zij zorgt dat jouw klacht op de juiste plek terecht komt. Maar je bent natuurlijk vrij om ons ook te bellen, te mailen of te schrijven. Zie daarvoor de pdf met nuttige adressen. Ook kun je rechtstreeks contact opnemen met de financiële klachtencommissie of de Klachtencommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de klachtenregeling, de financiële klachtencommissie en ondersteuning bij klachten kun je terecht bij de klachtenregeling van de Dimence Groep.

Of bekijk hier de brochure 'Als je niet tevreden bent'